Informacje dla Inwestora

 • 2018.04.06
  Oświadczenie Spółki w sprawie publikacji prasowej

  W październiku 2017 r. Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. złożył zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Warszawie w sprawie gróźb klienta. Klient w ciągu ostatnich 4 lat wielokrotnie szantażował spółkę, zniszczeniem publicznego wizerunku, żądając zapłaty kwoty 3,5 mln zł, 7 mln zł, a ostatnio 14 mln zł. W lutym br. prokuratura w Warszawie wszczęła dochodzenie o możliwości popełnienia przestępstwa przez klienta, w tym kierowania gróźb bezprawnych wobec przedstawicieli spółki i próby wyłudzenia środków pieniężnych. Pomimo wszczęcia dochodzenia, klient nadal kieruje groźby wobec Spółki szantażując zarząd. Spółka opisała to zdarzenie w raporcie okresowym za 2017 rok:
  http://ir.xtb.com/files/2018/03/XTB-Skonsolidowany-Raport-roczny-2017-wraz-ze-sprawozdaniembieg%C5%82ego-rewidenta-PL.pdf

   

  Roszczenie klienta jest całkowicie bezzasadne a wyłączną przyczyną ponoszenia strat przez klienta były jego błędne decyzje inwestycyjne. Zostało to jednoznacznie wykazane, między innymi, w trakcie kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w 2016 r., w późniejszej korespondencji spółki z nadzorcą, a także w ekspertyzie niezależnej firmy doradczej, Roland Berger, która przeanalizowała historię transakcji klienta i jego decyzje inwestycyjne. Analiza potwierdziła, że jego transakcje nie były opóźniane, a czas realizacji jego zleceń był szybszy niż średnia dla pozostałych klientów.

   

  W odniesieniu do publikacji medialnej, Zarząd wskazuje, że przytaczane przez klienta działania byłego pracownika firmy zwolnionego dyscyplinarnie nie stanowią podstawy dla jakichkolwiek roszczeń. Były pracownik przyznał w sądzie, że działał nieprofesjonalnie i że został zmanipulowany przez klienta. Wcześniej były pracownik oświadczył, że klient oferował mu pieniądze w zamian za współpracę, której celem miało być zmuszenie spółki do ugody i wypłacenia nienależnych środków pieniężnych. Spółka zaprzecza, że klientowi były składne jakiekolwiek propozycje ugody.

   

  Działalność XTB jest nadzorowana przez KNF, a środki klientów są przechowywane na segregowanych kontach oraz objęte systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. XTB stosuje się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa i wytycznych nadzoru zgodne z praktyką rynkową oraz przestrzega kodeksów branżowych. Działając w interesie spółki i jej akcjonariuszy, a także kierując się dobrem klientów, Zarząd XTB współpracuje z przedstawicielami organów publicznych w celu niezwłocznego wyjaśnienia sprawy.

   

  Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

 • 2017.05.18
  19.05.2017, godz. 10.30: telekonferencja dla inwestorów dot. wyjścia XTB z rynku tureckiego. Zapisy: relacje.inwestorskie@xtb.com

  Dnia 19 maja 2017 roku  o godz. 10:30 Spółka organizuje telekonferencję dot. podjętej w dniu 18 maja 2017 roku decyzji kierunkowej dotyczącej wyjścia XTB z rynku tureckiego. Na Państwa pytania odpowiadać będzie Zarząd XTB. 

   

  Aby wziąć udział w telekonferencji należy się zarejestrować wysyłając e-mailem swoje imię i nazwisko na adres: relacje.inwestorskie@xtb.com

   

  Zwrotnie otrzymają Państwo dane dostępowe do telekonferencji.

 • 2017.05.05
  15.05.2017, godz. 13.00: telekonferencja wynikowa dla inwestorów indywidualnych. Zapisy: relacje.inwestorskie@xtb.com

  Dnia 15 maja 2017 roku  o godz. 13:00 Spółka organizuje telekonferencję wynikową dla inwestorów indywidualnych poświęconą wynikom za I kwartał 2017 roku. Na Państwa pytania odpowiadać będą: Omar Arnaout, Prezes Zarządu oraz Paweł Szejko, Członek Zarządu ds. Finansowych.

   

  Aby wziąć udział w telekonferencji należy się zarejestrować wysyłając e-mailem swoje imię i nazwisko na adres: relacje.inwestorskie@xtb.com

   

  Zwrotnie otrzymają Państwo dane dostępowe do telekonferencji.

   

 • 2017.04.14
  Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym

  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. informuje, że zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zarząd zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

   

  Mając przy tym na uwadze zasadę I.Z.1.16. Dobrych Spółek Notowanych na GPW 2016, która stanowi, że: „spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia”, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 r. na godz. 12:00 będą transmitowane online za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej dostępnej pod niniejszym linkiem:

   

  http://streamonline.pl/xtb/index.html

   

  Dostęp do transmisji będzie aktywny na chwilę przed rozpoczęciem obrad.

XTB - Relacje Inwestorskie