Aktualności

Kalendarium

 • 2018.11.08
  Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku
 • 2018.10.09
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za III kwartał 2018 roku: 09.10.2018 – 08.11.2018
 • 2018.08.23
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku
 • 2018.07.24
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I półrocze 2018 roku: 24.07.2018 – 23.08.2018
 • 2018.05.10
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku
 • 2018.04.10
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I kwartał 2018 roku: 10.04.2018 – 10.05.2018
 • 2018.03.07
  Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
 • 2018.02.05
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok: 05.02.2018 – 07.03.2018
XTB - Relacje Inwestorskie