Aktualności

Kalendarium

 • 2017.11.14
  Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku
 • 2017.10.25
  Spotkanie z inwestorami instytucjonalnymi
 • 2017.10.15
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za III kwartał 2017 roku: 15.10.2017 – 14.11.2017
 • 2017.08.30
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku [termin pierwotny, zmieniony RB nr 27/2017 na 24.08.2017]
 • 2017.08.24
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku [nowy termin]
 • 2017.07.31
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I półrocze 2017 roku: 31.07.2017 – 30.08.2017
 • 2017.05.19
  19.05.2017, godz. 10.30: telekonferencja dla inwestorów dot. wyjścia XTB z rynku tureckiego. Zapisy: relacje.inwestorskie@xtb.com
 • 2017.05.15
  Telekonferencja wynikowa 1Q 2017 dla inwestorów indywidualnych. Zapisy: relacje.inwestorskie@xtb.com
 • 2017.05.15
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku
 • 2017.04.27
  Spotkanie z inwestorami instytucjonalnymi
 • 2017.04.24
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
 • 2017.04.15
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I kwartał 2017 roku: 15.04.2017 – 15.05.2017
 • 2017.03.20
  Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok
 • 2017.02.18
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok: 18.02.2017 – 20.03.2017
 • 2017.01.26
  Spotkanie z inwestorami instytucjonalnymi – prezentacja nowego Zarządu XTB
 • 2017.01.24
  Udział w konferencji „Pulse of the Economy” Small & Mid Caps organizowanej przez WOOD & Company (Warszawa)
XTB - Relacje Inwestorskie