Raporty

Raporty

 • 2017.07.06
  RB nr 23/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.07.05
  RB nr 22/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.07.04
  RB nr 21/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.07.03
  RB nr 20/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.06.29
  RB nr 19/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.06.28
  RB nr 18/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.05.30
  RB nr 17/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
 • 2017.05.25
  RB nr 16/2017 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 • 2017.05.18
  RB nr 15/2017 – Aktualizacja informacji nt. działalności Grupy Kapitałowej XTB na rynku tureckim
 • 2017.05.15
  Prezentacja wyników za I kwartał 2017
XTB - Relacje Inwestorskie