Raporty

Raporty

 • 2018.10.17
  RB nr 22/2018 – Powołanie osób nadzorujących
 • 2018.10.17
  RB nr 21/2018 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.09.18
  RB nr 20/2018 – Aktualizacja informacji nt. postępowania administracyjnego wszczętego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • 2018.09.14
  RB nr 19/2018 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.09.14
  RB nr 18/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.08.29
  RB nr 17/2018 – Powołanie osoby zarządzającej
 • 2018.08.23
  Prezentacja wyników za I półrocze 2018
 • 2018.08.23
  Raport za I półrocze 2018 roku
 • 2018.08.06
  RB nr 16/2018 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2018
 • 2018.07.14
  RB nr 15/2018 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
XTB - Relacje Inwestorskie