Raporty

Raporty

 • 2018.03.12
  RB nr 7/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.03.09
  RB nr 6/2018 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2017 r.
 • 2018.03.08
  RB nr 5/2018 – Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej Spółki
 • 2018.03.08
  RB nr 4/2018 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
 • 2018.03.07
  RB nr 3/2018 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2017 r.
 • 2018.03.07
  Prezentacja wyników za 2017 rok
 • 2018.03.07
  Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok
 • 2018.03.07
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok
 • 2018.02.02
  RB nr 2/2018 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2017 rok
 • 2018.01.08
  RB nr 1/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
XTB - Relacje Inwestorskie