Raporty

Raporty

 • 2018.07.14
  RB nr 15/2018 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2018.07.10
  RB nr 14/2018 – Aktualizacja informacji nt. powołania osoby zarządzającej
 • 2018.05.10
  Prezentacja wyników za I kwartał 2018
 • 2018.05.10
  Raport za I kwartał 2018 roku
 • 2018.04.25
  RB nr 13/2018 – Zmiany w Zarządzie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.04.24
  RB nr 12/2018 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2018
 • 2018.04.19
  RB nr 11/2018 – Informacja nt. działalności Grupy Kapitałowej XTB na rynku tureckim i aktualizacja strategii
 • 2018.04.10
  RB nr 10/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.04.10
  RB nr 9/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 2018.03.12
  RB nr 8/2018 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
XTB - Relacje Inwestorskie