Raporty Bieżące

 • 2018.03.12 16:29
  RB nr 8/2018 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.03.12 15:42
  RB nr 7/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.03.09 18:58
  RB nr 6/2018 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2017 r.
 • 2018.03.08 15:00
  RB nr 5/2018 – Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej Spółki
 • 2018.03.08 09:46
  RB nr 4/2018 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
 • 2018.03.07 15:48
  RB nr 3/2018 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2017 r.
 • 2018.02.02 17:14
  RB nr 2/2018 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2017 rok
 • 2018.01.08 12:20
  RB nr 1/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
 • 2017.12.06 09:11
  RB nr 40/2017 – Aktualizacja informacji nt. zaleceń KNF w zakresie polityki dywidendowej domów maklerskich
 • 2017.11.30 18:44
  RB nr 39/2017 – Aktualizacja informacji nt. działalności Grupy Kapitałowej XTB na rynku tureckim
XTB - Relacje Inwestorskie