Home / Spółka/ Rada Nadzorcza /
Spółka

Rada Nadzorcza

Jakub Leonkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w dziale rozwoju biznesu w Interhyp.de w Niemczech. W latach 2001-2002 pracował w Roland Berger Strategy Consultants w Niemczech. W latach 2002-2015 związany był z J.P. Morgan – najpierw jako analityk w zespole fuzji i przejęć w Londynie a od 2012 r. jako dyrektor J.P. Morgan w Warszawie, gdzie odpowiedzialny był za praktykę J.P. Morgan na Polskę oraz kraje nadbałtyckie. Od listopada 2015 do stycznia 2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTB. Aktualnie pełni funkcję partnera w funduszu private equity Avia Capital.

Ukończył w 2002 r. z tytułem magistra Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość. W 2000 r. Uczestniczył w CEMS Master Programme (Community of European Management Schools) na London School of Economics oraz był stypendystą na wydziale ekonomii Christian-Albrecht Universität zu Kiel.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.


Łukasz Baszczyński, Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. na stanowisku referenta w Sądzie Rejonowym w Zgierzu. W latach 2002-2006 związany był jako prawnik z Kancelarią Radców Prawnych P. Stopczyk & R.Mikulski oraz jako asystent Zarządu z Sarton Management sp. z o.o.

Pełni funkcję wspólnika w Kancelarii Prawnej P. Grzelka i Wspólnicy sp. k., oraz członka Rady Nadzorczej w Novama Cloud S.A. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 r. został wpisany na listę radców prawnych, a w 2010 r. na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz na listę kandydatów do rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest akcjonariuszem. 

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.


Jarosław Jasik, Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w Komisji Papierów Wartościowych na stanowisku radcy, następnie specjalisty i głównego specjalisty w Biurze Finansów i Analiz Ekonomicznych. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Specjalisty ds. Inwestycji w Biurze Inwestycji Kapitałowych Ciech S.A. Od 1996 zajmował stanowisko Dyrektora Rynku Publicznego, Kierownika Rynku Publicznego oraz Analityka Inwestycyjnego w XI Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. W latach 1999-2000 pracował jako ekspert w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w BIG Bank Gdański S.A. W latach 2000-2006 był związany z grupą kapitałową PZU S.A., w której zajmował stanowiska: Szefa Projektu ds. Konsolidacji Grupy Kapitałowej PZU, zastępcy dyrektora Biura Kontroli Operacyjnej, członka Zarządu w PZU Tower sp. z o.o. oraz wiceprezesa ds. finansowych w PZU Ukraina. W latach 2007-2008 był członkiem Zarządu w Perła Browary Lubelskie S.A. Od 2009 r. jest Dyrektorem Zarządzającym w Saba Consulting sp. z o.o oraz od 2011 r. Prezesem Zarządu w Saba Nieruchomości sp. z o.o. i Secus Property S.A.

Ukończył Wydział Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej, a w latach 2002-2003 uczestniczył w programie dla kadry menedżerskiej PZU S.A. na Uniwersytecie Herriot-Watt w Edynburgu. 

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.


Marek Strugała, Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w dziale audytu i doradztwa biznesowego Arthur Andersen w Polsce, gdzie w 1998 r. został menedżerem. W latach 2002-2017 pracował w dziale audytu KPMG w Polsce, od 2003 r. jako partner. W latach 2007-2017 pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa. Pełni również funkcję członka Zarządu w Awanzar sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Forum Konsumentów.

Ukończył w 1993 r. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera informatyki stosowanej. w 2001 r. uzyskał tytuł biegłego rewidenta.  

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określonych w § 20 ust. 2 Statutu.


Bartosz Zabłocki, Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 2005 r. jako wspólnik w Kancelarii Prawnej P. Grzelka& Wspólnicy sp. k. Od 2006 r. Bartosz Zabłocki prowadzi również własną działalność gospodarczą: „Globetroter Bartosz Zabłocki”. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w § 20 ust. 2 Statutu.

XTB - Relacje Inwestorskie