Home / Spółka/ Strategia /
Spółka

Strategia

Strategia Grupy X-Trade Brokers DM S.A. opiera się na następujących obszarach rozwoju:

 

Rozwój działalności na rynkach, na których Grupa jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej

Kluczowym elementem strategii Grupy jest wykorzystywanie jej przewag konkurencyjnych na rynkach, na których jest obecna tj. w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Zachodniej w celu zwiększenia jej udziału w rynku  i skorzystania z rosnącego popytu na usługi inwestowania online. W Europie Zachodniej, gdzie Grupa z powodzeniem działa w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech i we Francji, zamierza ona również zwiększać udziały w rynku i zaspokajać rosnący popyt, stosując połączenie marketingu online opartego na danych udostępnianych w czasie rzeczywistym i szkoleniach dla inwestorów, co umożliwia kierowanie oferty Grupy do klientów o określonym profilu.

 

Rozszerzanie międzynarodowej obecności Grupy poprzez ekspansję na nowe rynki, w tym na rynki w Ameryce Łacińskiej

Strategia Grupy zakłada także wykorzystanie przewagi pierwszego podmiotu na rynku (ang. first mover advantage) na nowych rynkach, w tym w Ameryce Łacińskiej, gdzie planuje ekspansje poprzez budowanie lokalnych zespołów ds. sprzedaży. Zarząd uważa, że znaczenie Ameryki Łacińskiej pod względem wolumenu transakcji i udziału w przychodach Grupy powinno znacznie wzrosnąć w przyszłości. Grupa XTB oczekuje również wyższych wyników generowanych na transakcjach na instrumentach pochodnych oferowanych klientom w Ameryce Łacińskiej z uwagi na wyższy poziom marż rynkowych w tym regionie.

 

Rozwój instytucjonalnego segmentu działalności (X Open Hub)

Strategia zakłada że wzmocnienie oferty wysokiej jakości, zindywidualizowanego i niezawodnego środowiska transakcyjnego dla klientów instytucjonalnych i większych brokerów współpracujących działających pod własną marką. Zarząd uważa, że segment działalności instytucjonalnej (X Open Hub) posiada znaczny potencjał wzrostu, a jego udział w przychodach Grupy powinien wzrosnąć i zapewnić Grupie znaczące i stabilne źródło przychodów.

 

Poszerzanie oferty produktów i usług oraz rozwijanie nowych technologii

Strategia zakłada dalsze inwestycje w technologię, co zdaniem Zarządu spowoduje zwiększenie wolumenu transakcji i pozwoli pozyskać nowych klientów. XTB planuje wprowadzenie produktów i usług, które umożliwią klientom realizację różnorodnych strategii inwestycyjnych przy wykorzystaniu jednej, zintegrowanej platformy transakcyjnej. Grupa planuje również dalej ulepszać platformę transakcyjną xStation obniżając wymaganą przepustowość sieci i jednocześnie zwiększając stabilność oraz wydajność platformy.

 

Aktywna analiza możliwości ekspansji poprzez przejęcia i wspólne przedsięwzięcia (joint ventures)

W ciągu ostatnich lat Grupa XTB zdobyła doświadczenie w przejmowaniu zagranicznych spółek działających w sektorze finansowym, które podlegają nadzorowi organów regulacyjnych. Doświadczenia te pokazują, że Grupa może realizować procesy przejęć i integrować przejęte podmioty w ramach swojej struktury. Strategia zakłada bieżącą analizę możliwości inwestycji w spółki oferujące produkty i usługi, mogące stanowić uzupełnienie jej oferty produktowej i usługowej.

XTB - Relacje Inwestorskie