Home / Spółka/ Zarząd /
Spółka

Zarząd

 

michalOmar Arnaout

Prezes Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. Ukończył w 2005 r. z tytułem magistra, Szkołę Główną Handlową w Warszawie – Bankowość i Finanse. Związany jest ze Spółką od stycznia 2007 roku. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Sales Dealera. W latach 2009-2010 pełnił funkcję wicedyrektora oddziału rumuńskiego XTB a w latach 2010-2012 funkcję wicedyrektora oddziału włoskiego XTB. W latach 2012-2014 pełnił funkcję dyrektora biura oddziałów zagranicznych w Noble Securities Dom Maklerski S.A., a w 2014 roku, również  pełnił rolę dyrektora sprzedaży i Prezesa Zarządu xStore sp. z o.o.  W latach 2014-2016 pełnił funkcję dyrektora sprzedaży detalicznej w XTB Limited w Wielkiej Brytanii, a w 2016 roku objął stanowisko dyrektora regionalnego XTB na Polskę, Węgry, Niemcy i Rumunię.  

 

2Filip Kaczmarzyk

Członek Zarządu ds. Tradingu. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii oraz Systemy Informacyjne. Karierę zawodową rozpoczął w X-Trade Brokers DM S.A. w roku 2007 w Departamencie Tradingu na stanowisku Junior Tradera. Od kwietnia 2009 roku piastował stanowisko Deputy Chief Tradera. W listopadzie 2010 roku rozpoczął pracę w CFH Markets w Londynie w Departamencie Obsługi Klienta. Od maja 2011 do maja 2015 współpracował z Noble Securities SA, pierwotnie jako Dyrektor Biura Obrotu Instrumentami OTC, a od listopada 2012 jako Dyrektor Departamentu Rynków Zagranicznych. Pan Filip Kaczmarzyk powrócił do XTB w maju 2015 roku na stanowisko Dyrektora Departamentu Tradingu.

 

 

2Paweł Szejko

Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Studiował także na Uniwersytecie Aarhus w Danii. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz dyplom ACCA z międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Karierę zawodową rozpoczynał w 2003 roku od pracy w międzynarodowych firmach audytorskich (BDO oraz PwC), badając między innymi instytucje finansowe, w tym banki i fundusze inwestycyjne. W latach 2008-2014 pełnił funkcję dyrektora finansowego, a także Członka Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Wprowadził spółkę na GPW w Warszawie oraz zarządzał obszarem finansów w grupie kapitałowej zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. W październiku 2014 roku dołączył do X-Trade Brokers, gdzie objął stanowisko CFO. Odpowiada za całokształt spraw finansowych w grupie XTB.

 

Jakub Kubacki

Członek Zarządu ds. Prawnych. Ukończył w 2009 roku z tytułem magistra prawa Akademię Leona Koźmińskiego, następnie aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, a w 2013 roku uzyskał tytuł adwokata. Karierę zawodową rozpoczął w X-Trade Brokers DM S.A. w 2010 roku w Dziale Prawnym i Compliance, gdzie od 2012 roku pełnił funkcję Compliance Officera. Od 25 kwietnia 2018 roku objął funkcję Dyrektora Działu Prawnego. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych. Odpowiada za całokształt spraw prawnych i kontrolę wewnętrzną w grupie XTB.

 

 

XTB - Relacje Inwestorskie