Home / Spółka/ Polityka dywidendy /
Spółka

Polityka dywidendy

Zamiarem Zarządu Spółki jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak wyniki finansowe i możliwości finansowe Spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki, a także kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy.

XTB - Relacje Inwestorskie