Raporty Bieżące

 • 2023.03.08 14:33
  RB nr 4/2023 – Decyzja o zamiarze odkupu akcji własnych i sposobie podziału zysku za 2022 rok
 • 2023.02.01 17:15
  RB nr 3/2023 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2022 rok
 • 2023.01.19 12:19
  RB nr 2/2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku – aktualizacja terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
 • 2023.01.05 14:55
  RB nr 1/2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
 • 2022.12.30 20:59
  RB nr 18/2022 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2022.10.26 17:09
  RB nr 17/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 roku
 • 2022.08.19 14:29
  RB nr 16/2022 – Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy XTB w I półroczu 2022 r.
 • 2022.07.26 17:11
  RB nr 15/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2022 roku
 • 2022.07.01 13:50
  RB nr 14/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.
 • 2022.06.28 17:12
  RB nr 13/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.