Raporty Bieżące

 • 2024.04.23 12:37
  RB nr 14/2024 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2023 rok
 • 2024.04.22 13:45
  RB nr 13/2024 – Nabycie akcji własnych
 • 2024.04.12 14:48
  RB nr 12/2024 – Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki
 • 2024.04.12 13:07
  RB nr 11/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A.
 • 2024.04.12 13:03
  RB nr 10/2024 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 12 kwietnia 2024 r.
 • 2024.03.28 00:03
  RB nr 9/2024 – Informacja nt. publikacji raportów rocznych za 2023 rok
 • 2024.03.12 15:57
  RB nr 8/2024 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2024.03.12 15:50
  RB nr 7/2024 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2024.02.08 17:13
  RB nr 6/2024 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach XTB S.A.
 • 2024.02.08 16:55
  RB nr 5/2024 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.