Raporty Bieżące

 • 2020.03.20 10:29
  RB nr 6/2020 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2020.03.20 09:54
  RB nr 5/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2020.03.19 15:40
  RB nr 4/2020 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2019 r.
 • 2020.03.16 14:20
  RB nr 3/2020 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2019 r.
 • 2020.02.03 17:17
  RB nr 2/2020 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2019 rok
 • 2020.01.09 10:57
  RB nr 1/2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
 • 2019.10.28 08:27
  RB nr 16/2019 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za III kwartał 2019 roku
 • 2019.07.31 17:09
  RB nr 15/2019 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2019 roku
 • 2019.07.17 14:48
  RB nr 14/2019 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2019.06.06 09:04
  RB nr 13/2019 – Aktualizacja informacji nt. postępowania administracyjnego wszczętego przez Komisję Nadzoru Finansowego