Raporty Bieżące

 • 2023.09.05 13:26
  RB nr 27/2023 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2023.09.04 15:11
  RB nr 26/2023 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2023.09.04 15:08
  RB nr 25/2023 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2023.09.04 15:04
  RB nr 24/2023 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2023.09.04 14:59
  RB nr 23/2023 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2023.07.31 15:00
  RB nr 22/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A.
 • 2023.07.31 14:56
  RB nr 21/2023 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 31 lipca 2023 r.
 • 2023.07.28 17:55
  RB nr 20/2023 – Informacja w sprawie projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2023 r.
 • 2023.07.26 17:13
  RB nr 19/2023 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2023 roku
 • 2023.07.03 16:07
  RB nr 18/2023 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.