Raporty Bieżące

 • 2021.01.04 14:51
  RB nr 1/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
 • 2020.12.29 11:30
  RB nr 18/2020 – Informacja nt. zaliczenia części zysku za I półrocze 2020 do kapitału podstawowego Tier I
 • 2020.12.28 11:38
  RB nr 17/2020 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2020.10.25 14:26
  RB nr 16/2020 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za III kwartał 2020 roku
 • 2020.07.28 17:11
  RB nr 15/2020 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2020 roku
 • 2020.05.07 10:18
  RB nr 14/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2020.05.05 21:49
  RB nr 13/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2020.04.28 14:06
  RB nr 12/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2020.04.26 21:31
  RB nr 11/2020 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2020 roku
 • 2020.04.20 17:00
  RB nr 10/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.