Raporty Bieżące

 • 2020.01.09 10:57
  RB nr 1/2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
 • 2019.10.28 08:27
  RB nr 16/2019 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za III kwartał 2019 roku
 • 2019.07.31 17:09
  RB nr 15/2019 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2019 roku
 • 2019.07.17 14:48
  RB nr 14/2019 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2019.06.06 09:04
  RB nr 13/2019 – Aktualizacja informacji nt. postępowania administracyjnego wszczętego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • 2019.04.25 17:14
  RB nr 12/2019 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2019
 • 2019.04.19 11:03
  RB nr 11/2019 – Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
 • 2019.04.15 15:39
  RB nr 10/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2019.04.15 15:35
  RB nr 9/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 15 kwietnia 2019 r.
 • 2019.04.15 13:41
  RB nr 8/2019 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2018