Raporty Bieżące

 • 2021.07.28 17:10
  RB nr 12/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 roku
 • 2021.06.29 10:44
  RB nr 11/2021 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2021.04.23 17:07
  RB nr 10/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2021 roku
 • 2021.04.12 14:57
  RB nr 9/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.04.12 14:42
  RB nr 8/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r.
 • 2021.04.12 14:25
  RB nr 7/2021 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020
 • 2021.03.15 13:20
  RB nr 6/2021 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.03.15 12:42
  RB nr 5/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.03.12 16:11
  RB nr 4/2021 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2020 r.
 • 2021.03.11 11:05
  RB nr 3/2021 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2020 r.