Raporty Bieżące

 • 2024.07.15 10:25
  RB nr 27/2024 – Aktualizacja informacji nt. wpływu regulacji CNMV dotyczących działań marketingowych związanych z CFD na działalność XTB na rynku hiszpańskim
 • 2024.05.23 14:17
  RB nr 26/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A.
 • 2024.05.23 14:04
  RB nr 25/2024 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 23 maja 2024 r.
 • 2024.05.23 13:45
  RB nr 24/2024 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2023
 • 2024.04.29 17:56
  RB nr 23/2024 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 roku
 • 2024.04.25 15:33
  RB nr 22/2024 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2024.04.25 15:27
  RB nr 21/2024 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2024.04.25 15:21
  RB nr 20/2024 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2024.04.25 15:17
  RB nr 19/2024 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2024.04.25 15:10
  RB nr 18/2024 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.