X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., międzynarodowy dostawca produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynku pozagiełdowym, zadebiutował dzisiaj na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

W dniu 6 maja 2016 o godz. 9:00 przedstawiciele XTB uderzyli w giełdowy dzwon, symbolicznie rozpoczynając obrót akcjami Spółki na warszawskim parkiecie – do obrotu na rynku podstawowym GPW zostało wprowadzonych łącznie 117.383.635 akcji XTB. W pierwszej ofercie publicznej sprzedano 16.433.709 akcji, a cena sprzedaży została ustalona na 11,5 PLN za akcję, co oznacza łączną wartość przeprowadzonej oferty publicznej na poziomie 190 mln PLN i kapitalizację XTB na poziomie około 1,35 mld PLN.

 

Dołączenie do grona spółek notowanych na GPW jest dla nas kluczowym elementem strategii mającej budować długoterminową wartość XTB. Od dzisiaj do naszych przewag konkurencyjnych, takich jak m.in. nowoczesne technologie i szeroka, zróżnicowana i rozwijana oferta produktów oraz usług, dołączy kolejna cecha pożądana przez naszych klientów –transparentność naszego modelu biznesowego i finansów. Mamy nadzieję, że zarówno dotychczasowi, jak i nowi akcjonariusze będą z zainteresowaniem śledzić nasz dalszy rozwój, ciesząc się z każdego sukcesu budującego wartość spółki – powiedział Jakub Maly, Prezes Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.