Home / Spółka/ Zarząd /
Spółka

Zarząd

Omar Arnaout

Jest związany ze Spółką od stycznia 2007 r. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Sales Dealera. W latach 2009 – 2010 pełnił funkcję wicedyrektora oddziału rumuńskiego XTB, a w latach 2010 – 2012 funkcję wicedyrektora oddziału włoskiego XTB. W latach 2012 – 2014 pełnił funkcję dyrektora biura oddziałów zagranicznych w Noble Securities Dom Maklerski S.A. a w 2014 r., pełnił również rolę dyrektora sprzedaży i Prezesa Zarządu xStore sp. z o.o. W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję dyrektora sprzedaży detalicznej w XTB Limited w Wielkiej Brytanii, a w 2016 r. objął stanowisko dyrektora regionalnego XTB na Polskę, Węgry, Niemcy i Rumunię. Od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 23 marca 2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu XTB ds. Sprzedaży w randze Wiceprezesa Zarządu, a od 23 marca 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Ukończył w 2005 r. z tytułem magistra, Szkołę Główną Handlową w Warszawie – Bankowość i Finanse.

 

Filip Kaczmarzyk

Karierę zawodową rozpoczął w XTB w 2007 r. w Departamencie Tradingu na stanowisku Junior Tradera. Od kwietnia 2009 r. piastował stanowisko Deputy Chief Tradera. W listopadzie 2010 r. rozpoczął pracę w CFH Markets w Londynie w Departamencie Obsługi Klienta. Od maja 2011 r. do maja 2015 r. współpracował z Noble Securities SA, pierwotnie jako Dyrektor Biura Obrotu Instrumentami OTC, a od listopada 2012 r. jako Dyrektor Departamentu Rynków Zagranicznych. W maju 2015 r. powrócił do XTB na stanowisko Dyrektora Departamentu Tradingu, a od 10 stycznia 2017 r. pełni funkcję Członka Zarządu XTB. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii oraz Systemy Informacyjne.

 

 


Paweł Szejko

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Studiował także na Uniwersytecie Aarhus w Danii. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz dyplom ACCA z międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Karierę zawodową rozpoczynał w 2003 r. od pracy w międzynarodowych firmach audytorskich (BDO oraz PwC), badając między innymi instytucje finansowe, w tym banki i fundusze inwestycyjne. W latach 2008 – 2014 pełnił funkcję dyrektora finansowego, a także Członka Zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Wprowadził spółkę na GPW w Warszawie oraz zarządzał obszarem finansów w grupie kapitałowej zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. W październiku 2014 r. dołączył do XTB jako CFO, a od stycznia 2015 r. pełni funkcję Członka Zarządu XTB. Odpowiada za całokształt spraw finansowych w grupie XTB.

 

 

Jakub Kubacki

W 2009 r. ukończył z tytułem magistra prawa Akademię Leona Koźmińskiego, następnie aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, a w 2013 r. uzyskał tytuł adwokata. Karierę zawodową rozpoczął w XTB w 2010 r. w Dziale Prawnym i Compliance, gdzie od 2012 r. pełnił funkcję Compliance Officera. Od 25 kwietnia 2018 r. objął funkcję Dyrektora Działu Prawnego, a od 10 lipca 2018 r. pełni funkcję Członka Zarządu XTB. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych.

 

 

 

 

Andrzej Przybylski

W 1994 r. ukończył Politechnikę Wrocławską z tytułem magistra inżyniera, a w roku 2011 studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1995 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych. Od 1995 r. związany zawodowo z domami i biurami maklerskimi: do 1997 r. z DDM S.A. we Wrocławiu, następnie CBM WBK S.A., oraz do 1998 r. z Domem Maklerskim BMT S.A. Od 1998 r. w CDM Pekao S.A. pracował jako makler giełdowy specjalista i animator, a następnie od 2002 r. jako specjalista ds. zarządzania ryzykiem. W latach 2007 – 2010 pracował w UniCredit CAIB Poland S.A. jako menedżer w obszarze ryzyka i compliance. Od 2010 do 2013 r. zatrudniony w ING TFI S.A. i ING Investment Management (Polska) S.A. jako starszy specjalista zarządzania ryzykiem i pomiaru wyników. W latach 2013 – 2014 pełnił funkcję Dyrektora części biznesowej projektu uruchomienia domu maklerskiego i eksperta ds. zarządzania ryzykiem w PGE Dom Maklerski S.A. Od 2014 r. w XTB na stanowisku Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem, a od 1 maja 2019 r. pełni funkcję członka Zarządu XTB.