Home / Spółka/ Akcjonariat /
Spółka

Akcjonariat

Akcjonariat spółki XTB S.A.

* Podmiot kontrolowany przez założyciela XTB – Jakuba Zabłockiego. Stan posiadania akcji zgodnie z raportem bieżącym nr 28/2023 z dnia 4 października 2023 roku