Home / Spółka/ Akcjonariat /
Spółka

Akcjonariat

Akcjonariat spółki XTB S.A.

* Podmiot kontrolowany przez założyciela XTB – Jakuba Zabłockiego. Stan posiadania akcji zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2023 z dnia 16 maja 2023 roku