Home / Spółka/ Akcjonariat /
Spółka

Akcjonariat

Akcjonariat spółki XTB S.A.

* Podmiot kontrolowany przez założyciela XTB – Jakuba Zabłockiego. Stan posiadania akcji zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku