Home / Spółka/ Akcjonariat /
Spółka

Akcjonariat

Akcjonariat spółki XTB S.A.

* Podmiot kontrolowany przez założyciela XTB – Jakuba Zabłockiego. Stan posiadania akcji zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku