Informacje dla Inwestora

 • 2023.03.15
  XTB laureatem rankingu Giełdowa Spółka Roku 2022

  XTB została laureatem 24. edycji rankingu najlepszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych „Giełdowa Spółka Roku 2022” plasując się na 3. miejscu w rankingu głównym.

   

   

  Giełdowa Spółka Roku to jeden z najstarszych, najbardziej prestiżowych i kompleksowych rankingów, z 24-letnią już historią. Co roku wyboru spółki dokonuje 100 analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i zarządzających, reprezentujących domy i biura maklerskie, fundusze emerytalne i inwestycyjne.

   

  Eksperci oceniają, która spółka ma najbardziej kompetentny zarząd, odniosła w roku poprzednim najbardziej spektakularny sukces, może się pochwalić najlepszą w giełdowej stawce jakością produktów i usług, najlepiej prowadzi relacje z inwestorami i ma najciekawsze perspektywy rozwoju.
 • 2022.12.15
  Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2021 roku

 • 2022.03.01
  XTB wspiera Ukrainę

  Inwazja na Ukrainę głęboko nas poruszyła. Ten nieuzasadniony akt agresji dotknął setek tysięcy mieszkańców tego kraju, którzy potrzebują teraz schronienia, żywności, lekarstw i innego rodzaju pomocy, by móc przetrwać ten kryzys. Tragedia ta dotknęła również naszych przyjaciół i kolegów w XTB.

  Nie mogliśmy pozostać obojętni wobec tych szokujących wydarzeń. Dlatego podjęliśmy decyzję o przekazaniu darowizn o łącznej wartości 1 miliona zł na rzecz dwóch fundacji charytatywnych, które pomagają Ukrainie w trakcie tego kryzysu humanitarnego.

 • 2021.12.22
  XTB przyjmuje strategię ESG


  XTB opublikowała właśnie przyjętą przez siebie szczegółową strategię ESG dotyczącą zrównoważonego rozwoju, będącą jednym z filarów strategii biznesowej XTB. Jej trzy główne obszary to środowisko, odpowiedzialność wobec społeczeństwa oraz ład korporacyjny.


  W strategii ESG przyjęte zostały również szczegółowe cele i zadania na najbliższe lata. Jako firma technologiczna XTB dąży do maksymalnej cyfryzacji swoich procesów, a tym samym obniżenia wpływu na środowisko naturalne. Wprowadzając cyfrowe rozwiązania, XTB dąży do redukcji śladu węglowego, a docelowo do pełnej neutralności klimatycznej. Dodatkowo, w obszarze dbania o środowisko naturalne, XTB stawia na edukację swoich pracowników i współpracowników oraz promowanie dobrych nawyków.


  W obszarze odpowiedzialności społecznej najsilniejszy akcent firma kładzie na edukację ekonomiczną. XTB chce, żeby każda osoba zainteresowana funkcjonowaniem rynków finansowych, miała otwarty dostęp do wiedzy na ten temat. Dlatego stale poszerza darmową bazę materiałów edukacyjnych, w której można znaleźć liczne artykuły, materiały wideo oraz komentarze dotyczące zjawisk rynkowych. Celem społecznym XTB jest również tworzenie przyjaznego dla wszystkich zatrudnionych środowiska pracy z poszanowaniem ich wartości, dbaniem o równe traktowanie oraz ich wszechstronny rozwój.


  W trzecim z obszarów – ładzie korporacyjnym – XTB chce rozwijać pozycję jednego z największych na świecie brokerów Forex/CFD notowanych na giełdzie, którego działalność jest nadzorowana na międzynarodowych rynkach finansowych, na których firma jest obecna m.in.: FCA, BaFin, ACPR, CySEC, IFSC. Spółka stawia także nacisk na jasną i przejrzystą komunikację ze wszystkimi interesariuszami, dotyczącą zwłaszcza celów długoterminowych oraz planowanych działań. Wszelkie inicjatywy w obszarze społecznej odpowiedzialności realizowane są przez Grupę Kapitałową XTB oraz Fundację XTB, która została powołana w 2020 roku.


  Realizacja przyjętej Strategii ESG będzie na bieżąco monitorowana i raportowana. Aby zapewnić skuteczność działań, realizację Strategii ESG oraz inicjatyw w tym obszarze koordynuje Menadżer ESG, który w strukturze organizacji odpowiada bezpośrednio przed Zarządem XTB. Szczegółowe informacje na temat strategii zrównoważonego rozwoju XTB można znaleźć na stronie ir.xtb.com w zakładce ESG.

 • 2021.12.22
  Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2020 roku
 • 2021.10.20
  XTB dołącza do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności


  W dniu 20 października 2021 r. XTB dołączyła do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności podejmując tym samym kolejny krok na rzecz spójności i równości społecznej.


  Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.


  Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

 • 2021.08.11
  XTB AFRICA (PTY) LTD z licencją na prowadzenie działalności w RPA

  Zarząd XTB informuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki w dniu 10 sierpnia 2021 r. XTB AFRICA (PTY) LTD otrzymała od FSCA (ang. Financial Sector Conduct Authority) licencję na prowadzenie działalności w RPA.

  Otrzymanie licencji w RPA to kolejny krok w międzynarodowej ekspansji geograficznej XTB będącej częścią naszej strategii rozwoju, prowadzący do zbudowania marki globalnej.

 • 2021.07.19
  Trigon DM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla XTB

  Analitycy Trigon DM, w raporcie z 19 lipca br. rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla XTB od zalecenia „kupuj” z ceną docelową 24,1 zł. Rekomendacja została opracowana przez Trigon DM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 na lata 2021–2023. Autorami raportu są Maciej Marcinowski i Michał Literski.

 • 2021.07.11
  XTB MENA Limited z licencją na prowadzenie działalności w ZEA

  Zarząd XTB informuje, iż w dniu 11 lipca 2021 r. XTB MENA Limited otrzymała od DFSA (ang. Dubai Financial Services Authority) powiadomienie o przyznaniu spółce licencji na prowadzenie działalności w ZEA z datą wejścia jej w życie przypadającą na 8 lipca 2021 r.

  Otrzymanie licencji w ZEA to istotny krok w międzynarodowej ekspansji geograficznej XTB będącej częścią naszej strategii rozwoju, prowadzący do zbudowania marki globalnej. Wraz z otwarciem naszego nowego biura w Dubaju będziemy mogli oferować swoje usługi klientom z regionu MENA, zapewniając im światowej klasy technologię transakcyjną i najlepsze w swojej klasie wsparcie.

 • 2021.07.10
  XTB MENA Limited – aktualizacja informacji na temat licencji

  W związku z zapytaniami trafiającymi do Spółki dotyczącymi licencji dla XTB MENA Limited w ZEA chcielibyśmy Państwa poinformować, że według naszej najlepszej wiedzy wypełniliśmy wszystkie warunki postawione nam przez regulatora DFSA we wstępnej zgodzie z listopada 2020 r. Jest to teraz przedmiotem weryfikacji przez regulatora i czekamy na jego decyzję. Jak tylko ją otrzymamy podzielimy się z Państwem tą informacją.

  Korzystając z okazji zachęcamy Państwa do zapisania się na newsletter Relacji Inwestorskich XTB. Dzięki temu nie przegapią Państwo żadnych istotnych informacji z obszaru relacji inwestorskich. Formularz zapisu dostępny jest na stronie w prawym górnym rogu.