Informacje dla Inwestora

 • 2023.12.21
  Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2022 roku

 • 2023.08.23
  Strategia biznesowa i działalność XTB a regulacje dotyczące działań marketingowych związanych z CFD

  W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach informacjami dotyczącymi potencjalnego wpływu wytycznych opublikowanych przez hiszpański CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) na naszą działalność, chcielibyśmy przypomnieć kluczowe informacje, istotne z punktu widzenia naszych klientów i inwestorów:

   

  1. Wytyczne opublikowane przez CNMV w dniu 18 lipca 2023 roku dotyczą zakazu reklamowania CFD natomiast nie odnoszą się do zasad oferowania tego produktu klientom czy też do działań reklamowych pozostałych produktów. Dla XTB oznacza to, że nadal będziemy aktywnie prowadzić działania reklamowe na rynku hiszpańskim.

   

  2. Lokalne regulacje hiszpańskie zostały zaopiniowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Zgodnie z tą opinią, nie ma żadnych przesłanek, które pozwalają stwierdzić, że podobne regulacje powinny zostać wprowadzone na innych rynkach krajowych.

   

  3. W naszej strategii biznesowej i reklamowej nic się nie zmienia. Tak jak w poprzednich latach, będziemy koncentrować się na promowaniu pozostałych produktów z naszej oferty, budowaniu świadomości marki XTB oraz działaniach edukacyjnych i budowaniu wiedzy finansowej wśród naszych klientów.

   

  4. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię biznesową i powiększamy ofertę produktową na wszystkich rynkach naszej działalności. Poprzez nasze platformy oferujemy możliwość inwestowania między innymi w akcje, ETFy czy Akcje Ułamkowe.

   

  5. Stale rozwijamy ofertę dla naszych klientów. Obecnie finalizujemy prace związane z uruchomieniem nowego produktu do długoterminowego, pasywnego inwestowania.

   

  Jednocześnie, jako XTB wspieramy wszelkie działania lokalnych regulatorów, których celem jest ochrona praw i interesów inwestorów. Z naszego punktu widzenia, nowe wytyczne CNMV w długim terminie wzmocnią naszą pozycję konkurencyjną i pozwolą oczyścić lokalny rynek z nieuczciwych praktyk, które negatywnie wpływały na wizerunek całej branży.

 • 2023.08.21
  Wpływ regulacji CNMV dotyczących działań marketingowych związanych z CFD na działalność XTB na rynku hiszpańskim

  Jako XTB wspieramy wszelkie działania lokalnych regulatorów, których celem jest ochrona praw i interesów inwestorów. Z naszego punktu widzenia, zmiany wytycznych CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) dotyczące zakazu reklam i wszelkich działań marketingowych związanych z CFD (contract for difference) na tamtejszym rynku pozwolą oczyścić lokalny rynek z nieuczciwych praktyk, które negatywnie wpływały na wizerunek całej branży.

   

  Już od niemal dwóch lat nie prowadzimy istotnych działań reklamowych związanych z CFD w Hiszpanii, stąd ten wpływ nowej regulacji na działalność operacyjną XTB oceniamy jako niewielki. W ostatnich latach nasze działania marketingowe na tym rynku skupiały się przede wszystkim na promocji oferty akcyjnej oraz działaniach edukacyjnych. W związku z wytycznymi CNMV dostosowaliśmy nasze strony internetowe, działania w mediach społecznościowych, zasady współpracy z partnerami oraz oferowane klientom metody płatności. Wszystkie te zmiany zostały już wprowadzone.

   

  Od momentu wprowadzenia wytycznych CNMV nie widzimy znaczących zmian jeśli chodzi o tempo pozyskiwania nowych klientów w tym regionie. W naszej ocenie, długoterminowo regulacja ta przyczyni się do dalszego wzmocnienia pozycji rynkowej XTB w Hiszpanii również dlatego, że oferta produktowa naszej lokalnej konkurencji jest ograniczona. Już niedługo klienci z tego regionu będą mogli korzystać z naszego nowego – pasywnego produktu. Natomiast strategia marketingowa XTB na rynku hiszpańskim znacząco się nie zmieni. Na początku 2024 roku planujemy dużą kampanię reklamową związaną z naszym nowym konceptem komunikacji z klientami.

 • 2023.03.15
  XTB laureatem rankingu Giełdowa Spółka Roku 2022

  XTB została laureatem 24. edycji rankingu najlepszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych „Giełdowa Spółka Roku 2022” plasując się na 3. miejscu w rankingu głównym.

   

   

  Giełdowa Spółka Roku to jeden z najstarszych, najbardziej prestiżowych i kompleksowych rankingów, z 24-letnią już historią. Co roku wyboru spółki dokonuje 100 analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i zarządzających, reprezentujących domy i biura maklerskie, fundusze emerytalne i inwestycyjne.

   

  Eksperci oceniają, która spółka ma najbardziej kompetentny zarząd, odniosła w roku poprzednim najbardziej spektakularny sukces, może się pochwalić najlepszą w giełdowej stawce jakością produktów i usług, najlepiej prowadzi relacje z inwestorami i ma najciekawsze perspektywy rozwoju.
 • 2022.12.15
  Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2021 roku

 • 2022.03.01
  XTB wspiera Ukrainę

  Inwazja na Ukrainę głęboko nas poruszyła. Ten nieuzasadniony akt agresji dotknął setek tysięcy mieszkańców tego kraju, którzy potrzebują teraz schronienia, żywności, lekarstw i innego rodzaju pomocy, by móc przetrwać ten kryzys. Tragedia ta dotknęła również naszych przyjaciół i kolegów w XTB.

  Nie mogliśmy pozostać obojętni wobec tych szokujących wydarzeń. Dlatego podjęliśmy decyzję o przekazaniu darowizn o łącznej wartości 1 miliona zł na rzecz dwóch fundacji charytatywnych, które pomagają Ukrainie w trakcie tego kryzysu humanitarnego.

 • 2021.12.22
  XTB przyjmuje strategię ESG


  XTB opublikowała właśnie przyjętą przez siebie szczegółową strategię ESG dotyczącą zrównoważonego rozwoju, będącą jednym z filarów strategii biznesowej XTB. Jej trzy główne obszary to środowisko, odpowiedzialność wobec społeczeństwa oraz ład korporacyjny.


  W strategii ESG przyjęte zostały również szczegółowe cele i zadania na najbliższe lata. Jako firma technologiczna XTB dąży do maksymalnej cyfryzacji swoich procesów, a tym samym obniżenia wpływu na środowisko naturalne. Wprowadzając cyfrowe rozwiązania, XTB dąży do redukcji śladu węglowego, a docelowo do pełnej neutralności klimatycznej. Dodatkowo, w obszarze dbania o środowisko naturalne, XTB stawia na edukację swoich pracowników i współpracowników oraz promowanie dobrych nawyków.


  W obszarze odpowiedzialności społecznej najsilniejszy akcent firma kładzie na edukację ekonomiczną. XTB chce, żeby każda osoba zainteresowana funkcjonowaniem rynków finansowych, miała otwarty dostęp do wiedzy na ten temat. Dlatego stale poszerza darmową bazę materiałów edukacyjnych, w której można znaleźć liczne artykuły, materiały wideo oraz komentarze dotyczące zjawisk rynkowych. Celem społecznym XTB jest również tworzenie przyjaznego dla wszystkich zatrudnionych środowiska pracy z poszanowaniem ich wartości, dbaniem o równe traktowanie oraz ich wszechstronny rozwój.


  W trzecim z obszarów – ładzie korporacyjnym – XTB chce rozwijać pozycję jednego z największych na świecie brokerów Forex/CFD notowanych na giełdzie, którego działalność jest nadzorowana na międzynarodowych rynkach finansowych, na których firma jest obecna m.in.: FCA, BaFin, ACPR, CySEC, IFSC. Spółka stawia także nacisk na jasną i przejrzystą komunikację ze wszystkimi interesariuszami, dotyczącą zwłaszcza celów długoterminowych oraz planowanych działań. Wszelkie inicjatywy w obszarze społecznej odpowiedzialności realizowane są przez Grupę Kapitałową XTB oraz Fundację XTB, która została powołana w 2020 roku.


  Realizacja przyjętej Strategii ESG będzie na bieżąco monitorowana i raportowana. Aby zapewnić skuteczność działań, realizację Strategii ESG oraz inicjatyw w tym obszarze koordynuje Menadżer ESG, który w strukturze organizacji odpowiada bezpośrednio przed Zarządem XTB. Szczegółowe informacje na temat strategii zrównoważonego rozwoju XTB można znaleźć na stronie ir.xtb.com w zakładce ESG.

 • 2021.12.22
  Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2020 roku
 • 2021.10.20
  XTB dołącza do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności


  W dniu 20 października 2021 r. XTB dołączyła do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności podejmując tym samym kolejny krok na rzecz spójności i równości społecznej.


  Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.


  Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

 • 2021.08.11
  XTB AFRICA (PTY) LTD z licencją na prowadzenie działalności w RPA

  Zarząd XTB informuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki w dniu 10 sierpnia 2021 r. XTB AFRICA (PTY) LTD otrzymała od FSCA (ang. Financial Sector Conduct Authority) licencję na prowadzenie działalności w RPA.

  Otrzymanie licencji w RPA to kolejny krok w międzynarodowej ekspansji geograficznej XTB będącej częścią naszej strategii rozwoju, prowadzący do zbudowania marki globalnej.