Raporty

Raporty

 • 2021.04.12
  RB nr 9/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.04.12
  RB nr 8/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r.
 • 2021.04.12
  RB nr 7/2021 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020
 • 2021.03.15
  RB nr 6/2021 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.03.15
  RB nr 5/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.03.12
  RB nr 4/2021 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2020 r.
 • 2021.03.11
  RB nr 3/2021 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2020 r.
 • 2021.03.10
  Prezentacja wyników za 2020 rok
 • 2021.03.10
  Jednostkowy Raport Roczny za 2020 rok
 • 2021.03.10
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 rok