Raporty

Raporty

 • 2019.08.22
  Prezentacja wyników za I półrocze 2019
 • 2019.08.22
  Raport za I półrocze 2019 roku
 • 2019.07.31
  RB nr 15/2019 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2019 roku
 • 2019.07.17
  RB nr 14/2019 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2019.06.06
  RB nr 13/2019 – Aktualizacja informacji nt. postępowania administracyjnego wszczętego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • 2019.05.10
  Prezentacja wyników za I kwartał 2019
 • 2019.05.10
  Raport za I kwartał 2019 roku
 • 2019.04.25
  RB nr 12/2019 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2019
 • 2019.04.19
  RB nr 11/2019 – Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
 • 2019.04.15
  RB nr 10/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.