Raporty

Raporty

 • 2023.02.01
  RB nr 3/2023 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2022 rok
 • 2023.01.19
  RB nr 2/2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku – aktualizacja terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
 • 2023.01.05
  RB nr 1/2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
 • 2022.12.30
  RB nr 18/2022 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2022.11.08
  Prezentacja wyników za III kwartał 2022
 • 2022.11.08
  Raport za III kwartał 2022 roku
 • 2022.10.26
  RB nr 17/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 roku
 • 2022.08.19
  RB nr 16/2022 – Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy XTB w I półroczu 2022 r.
 • 2022.08.19
  Prezentacja wyników za I półrocze 2022
 • 2022.08.19
  Raport za I półrocze 2022 roku