Raporty

 • 2022.07.26
  RB nr 15/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2022 roku
 • 2022.07.01
  RB nr 14/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.
 • 2022.06.28
  RB nr 13/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.
 • 2022.06.02
  RB nr 12/2022 – Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
 • 2022.05.09
  RB nr 11/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.
 • 2022.05.06
  Prezentacja wyników za I kwartał 2022
 • 2022.05.06
  Raport za I kwartał 2022 roku
 • 2022.04.26
  RB nr 10/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 roku
 • 2022.04.25
  RB 9/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A.
 • 2022.04.25
  RB 8/2022 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 25 kwietnia 2022 r.