Raporty

Raporty

 • 2023.11.13
  RB nr 34/2023 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2023.11.09
  RB nr 33/2023 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2023.11.08
  Prezentacja wyników za III kwartał 2023
 • 2023.11.08
  Raport za III kwartał 2023 roku
 • 2023.10.30
  RB nr 32/2023 – Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
 • 2023.10.28
  RB nr 31/2023 – Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii B do obrotu na Głównym Rynku GPW
 • 2023.10.27
  RB nr 30/2023 – Rejestracja w KDPW akcji Spółki serii B
 • 2023.10.26
  RB nr 29/2023 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 roku
 • 2023.10.04
  RB nr 28/2023 – Rejestracja zmian Statutu Emitenta
 • 2023.09.05
  RB nr 27/2023 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.