Raporty

Raporty

 • 2020.08.21
  Prezentacja wyników za I półrocze 2020
 • 2020.08.21
  Raport za I półrocze 2020 roku
 • 2020.07.28
  RB nr 15/2020 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2020 roku
 • 2020.05.07
  RB nr 14/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2020.05.07
  Prezentacja wyników za I kwartał 2020
 • 2020.05.07
  Raport za I kwartał 2020 roku
 • 2020.05.05
  RB nr 13/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2020.04.28
  RB nr 12/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2020.04.26
  RB nr 11/2020 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2020 roku
 • 2020.04.20
  RB nr 10/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.