Raporty

Raporty

 • 2021.08.20
  Prezentacja wyników za I półrocze 2021
 • 2021.08.20
  Raport za I półrocze 2021 roku
 • 2021.07.28
  RB nr 12/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 roku
 • 2021.06.29
  RB nr 11/2021 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2021.05.07
  Prezentacja wyników za I kwartał 2021
 • 2021.05.07
  Raport za I kwartał 2021 roku
 • 2021.04.23
  RB nr 10/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2021 roku
 • 2021.04.12
  RB nr 9/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.04.12
  RB nr 8/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r.
 • 2021.04.12
  RB nr 7/2021 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020