Raporty

Raporty

 • 2023.06.01
  RB nr 13/2023 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2023.06.01
  RB nr 12/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2023.05.31
  RB nr 11/2023 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2022 r.
 • 2023.05.23
  RB nr 10/2023 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2022 rok
 • 2023.05.16
  RB nr 9/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach XTB S.A.
 • 2023.05.16
  RB nr 8/2023 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.
 • 2023.05.10
  RB nr 7/2023 – Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu
 • 2023.05.10
  RB nr 6/2023 – Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez niego akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
 • 2023.05.08
  Prezentacja wyników za I kwartał 2023
 • 2023.05.08
  Raport za I kwartał 2023 roku