Raporty

Raporty

 • 2021.11.22
  RB nr 20/2021 – Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
 • 2021.11.19
  RB nr 19/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.11.19
  RB nr 18/2021 – Powołanie osób nadzorujących
 • 2021.11.19
  RB nr 17/2021 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 19 listopada 2021 r.
 • 2021.11.09
  Prezentacja wyników za III kwartał 2021
 • 2021.11.09
  Raport za III kwartał 2021 roku
 • 2021.10.25
  RB nr 16/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2021 roku
 • 2021.10.21
  RB nr 15/2021 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.10.21
  RB nr 14/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.10.15
  RB nr 13/2021 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji