Raporty

 • 2022.11.08
  Prezentacja wyników za III kwartał 2022
 • 2022.11.08
  Raport za III kwartał 2022 roku
 • 2022.10.26
  RB nr 17/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 roku
 • 2022.08.19
  RB nr 16/2022 – Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy XTB w I półroczu 2022 r.
 • 2022.08.19
  Prezentacja wyników za I półrocze 2022
 • 2022.08.19
  Raport za I półrocze 2022 roku
 • 2022.07.26
  RB nr 15/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2022 roku
 • 2022.07.01
  RB nr 14/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.
 • 2022.06.28
  RB nr 13/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.
 • 2022.06.02
  RB nr 12/2022 – Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję