Home / Spółka/ O Grupie XTB /
Spółka

O Grupie XTB

Grupa kapitałowa spółki XTB S.A. („Spółka”) („Grupa XTB” lub „Grupa”) jest międzynarodowym dostawcą produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, specjalizującym się w rynku OTC (ang. over-the-counter), w szczególności w instrumentach pochodnych CFD (ang. contract for difference), będących produktami inwestycyjnymi, z których zwrot uzależniony jest od zmian ceny i wartości instrumentów oraz aktywów bazowych. Aktualnie w ofercie Grupy znajduje się ponad 5.800 instrumentów finansowych z całego świata, w tym instrumentów pochodnych CFD opartych na: parach walut, towarach, indeksach, kryptowalutach, akcjach spółek notowanych na giełdach w 16 krajach oraz amerykańskich i europejskich funduszach typu ETF (ang. exchange-traded fund), z możliwością dodania nowych instrumentów pochodnych CFD do oferty. Drugie ramie oferty XTB stanowi około 3.600 instrumentów kasowych, a dokładnie instrumentów akcyjnych oraz instrumentów ETF z rynków europejskich. Dodatkowo Spółka wprowadziła do oferty akcje ułamkowe, czyli możliwość zakupu niepełnej akcji lub jednostki funduszu ETF. 

Grupa została założona w 2004 r. w Polsce i od tej pory rozwija się dynamicznie, prowadząc działalność na podstawie licencji udzielonych przez organy regulacyjne w Polsce, Wielkiej Brytanii, Turcji, na Cyprze i w Belize. Obecnie Grupa koncentruje się na rozwijaniu swojej działalności na 12 kluczowych rynkach, w tym w Polsce, Hiszpanii, Czechach, Portugalii, we Francji i Niemczech. Strategia Grupy, oprócz rozwoju dotychczasowej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej, zakłada także ekspansję na nowych rynkach, w tym Ameryce Łacińskiej oraz dalszy rozwój segmentu działalności instytucjonalnej (X Open Hub). Działalność Grupy jest regulowana i podlega nadzorowi właściwych organów na rynkach, na których Grupa prowadzi działalność, w tym w krajach UE, na podstawie tzw. jednolitego paszportu europejskiego.

Grupa cieszy się uznaniem za innowacyjność oraz jakość oferowanych produktów, usług i technologii, zdobywając różne nagrody w Polsce i UE, w tym nagrodę „Gazety Giełdy Parkiet” za najlepszą platformę FX. W Polsce ulokowano kluczowy zespół programistów skupiony na wzmacnianiu przewag konkurencyjnych rozwiązań technologicznych oferowanych przez Grupę.

Grupa ma duże doświadczenie w rozwijaniu i wprowadzaniu innowacyjnych produktów. W 2009 r. Grupa wprowadziła instrumenty pochodne typu Equity CFD DMA na akcje spółek giełdowych. W 2013 r. Grupa była jednym z pierwszych podmiotów na rynkach europejskich, które wprowadziły opracowany przez siebie system inwestowania społecznościowego (ang. social trading) jako regulowaną usługę zarządzania aktywami, która pozwala klientom na naśladowanie transakcji realizowanych przez innych klientów. W 2014 r. wprowadzony został xRisk – autorskie rozwiązanie do zarządzania ryzykiem rynkowym. Grupa jest także dostawcą technologii transakcyjnych oraz płynności dla klientów instytucjonalnych, brokerów i start-upów, stanowiących część jej segmentu działalności instytucjonalnej. W marcu 2018 r. Grupa wprowadziła do swojej oferty akcje kasowe z rynków europejskich oraz amerykańskich.

Zdaniem Zarządu Spółki, internetowe platformy transakcyjne XTB zapewniają rzetelną, szybką i efektywną realizację transakcji. Wyjątkowe cechy funkcjonalne platformy transakcyjnej xStation pozwalają uniknąć konieczności konkurowania jedynie poziomem oferowanej ceny produktów i usług. Obecnie Grupa jest w stanie przetwarzać ok. 12.000 zleceń na minutę na platformie transakcyjnej xStation, natomiast każdy z posiadanych przez Grupę czterech serwerów MT4 (w obecnej konfiguracji) przetwarza 5.000 zleceń na minutę, co daje łączną zdolność do obsługi ponad 30.000 zleceń na minutę. Przeciętny czas realizacji transakcji od momentu złożenia zlecenia do otrzymania potwierdzenia jego realizacji wynosi mniej niż 60 milisekund. Grupa oferuje swoim klientom różne możliwości zawierania transakcji, w zależności od poziomu zaawansowania klienta (od początkującego do eksperta) i metody dostępu (od smartfonów poprzez interfejsy sieciowe do aplikacji ściąganych na komputer stacjonarny). Ponadto, aplikacje oferowane przez Grupę dostarczają klientom detalicznym i instytucjonalnym użytecznych i zróżnicowanych narzędzi, obejmujących wykresy, analizy, badania i szkolenia online.

Do reklamowania swojej działalności i zwiększania bazy klientów Grupa wykorzystuje kanały marketingowe zarówno online, jak i offline. Czynnikiem wyróżniającym Grupę i umożliwiającym jej dalsze zwiększanie swojego udziału rynkowego jest zespół ponad 110 specjalistów zajmujących się sprzedażą bezpośrednią i marketingiem we wszystkich krajach, w których Grupa działa. Działalność marketingową Grupy wspierają wysoka jakość obsługi oraz inicjatywy na rzecz klientów detalicznych, takie jak na przykład portal edukacyjny Trading Academy, które przyczyniają się do stałego wzrostu wolumenu obrotów, utrzymania istniejących klientów i stabilnego napływu nowych do Grupy.

Jednym z priorytetów Grupy jest rozwijanie i utrzymywanie na wysokim poziomie systemu zarządzania ryzykiem i systemów compliance (zgodności z przepisami). Grupa na bieżąco analizuje i monitoruje ekspozycje na różnego rodzaju ryzyka nieodłącznie związane z jej modelem biznesowym, regularnie weryfikuje swoją politykę zarządzania ryzykiem oraz politykę compliance w celu właściwego kontrolowania i zarządzania tymi ryzykami. W opinii Zarządu Spółki doświadczenie Grupy i stosowane przez nią zasady w zakresie zarządzania ryzykiem stały się ważnym czynnikiem, który umożliwił Grupie generowanie solidnych wyników finansowych oraz osiągnięcie dobrej pozycji kapitałowej i stabilności finansowej.