Aktualności

Kalendarium

 • 2023.11.08
  Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku
 • 2023.10.09
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za III kwartał 2023 roku: 09.10.2023 – 08.11.2023
 • 2023.08.18
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku
 • 2023.07.19
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I półrocze 2023 roku: 19.07.2023 – 18.08.2023
 • 2023.05.08
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku
 • 2023.04.08
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I kwartał 2023 roku: 08.04.2023 – 08.05.2023
 • 2023.04.05
  2nd Financial Conference Pekao – spotkanie z inwestorami
 • 2023.04.04
  2nd Financial Conference Pekao – spotkanie z inwestorami
 • 2023.03.23
  Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
 • 2023.02.21
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok: 21.02.2023 – 23.03.2023
 • 2023.02.09
  Poland Cyclicals: into the new business cycle – spotkanie z inwestorami
 • 2023.02.02
  Konferencja wynikowa – wstępne dane za 2022 rok (spotkanie online) – start 2.2.2023, godz. 13:00
 • 2023.01.19
  TOP PICKS 2023 BY TRIGON – spotkanie z inwestorami