Home / Spółka/ Rada Nadzorcza /
Spółka

Rada Nadzorcza

Jakub Leonkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w dziale rozwoju biznesu w Interhyp.de w Niemczech. W latach 2001-2002 pracował w Roland Berger Strategy Consultants w Niemczech. W latach 2002-2015 związany był z J.P. Morgan – najpierw jako analityk w zespole fuzji i przejęć w Londynie a od 2012 r. jako dyrektor J.P. Morgan w Warszawie, gdzie odpowiedzialny był za praktykę J.P. Morgan na Polskę oraz kraje nadbałtyckie. W okresie od listopada 2015 do stycznia 2017 oraz ponownie od maja 2017 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTB. Aktualnie pełni funkcję partnera w funduszu private equity Avia Capital.

Ukończył w 2002 r. z tytułem magistra Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość. W 2000 r. Uczestniczył w CEMS Master Programme (Community of European Management Schools) na London School of Economics oraz był stypendystą na wydziale ekonomii Christian-Albrecht Universität zu Kiel.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.


Łukasz Baszczyński, Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. na stanowisku referenta w Sądzie Rejonowym w Zgierzu. W latach 2002-2006 związany był jako prawnik z Kancelarią Radców Prawnych P. Stopczyk & R.Mikulski oraz jako asystent Zarządu z Sarton Management sp. z o.o.

Pełni funkcję wspólnika w Kancelarii Prawnej P. Grzelka & Wspólnicy sp. k., partnera w spółce Baszczyński & Dąbrowska Intellectual Property Law oraz członka Rady Nadzorczej w Novama Cloud S.A. 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2008 r. został wpisany na listę radców prawnych, a w 2010 r. na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest wpisany na listę kandydatów do rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest akcjonariuszem. 

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w § 20 ust. 2 Statutu.


Jarosław Jasik, Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w Komisji Papierów Wartościowych na stanowisku radcy, następnie specjalisty i głównego specjalisty w Biurze Finansów i Analiz Ekonomicznych. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Specjalisty ds. Inwestycji w Biurze Inwestycji Kapitałowych Ciech S.A. Od 1996 zajmował stanowisko Dyrektora Rynku Publicznego, Kierownika Rynku Publicznego oraz Analityka Inwestycyjnego w XI Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. W latach 1999-2000 pracował jako ekspert w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w BIG Bank Gdański S.A. W latach 2000-2006 był związany z grupą kapitałową PZU S.A., w której zajmował stanowiska: Szefa Projektu ds. Konsolidacji Grupy Kapitałowej PZU, zastępcy dyrektora Biura Kontroli Operacyjnej, członka Zarządu w PZU Tower sp. z o.o. oraz wiceprezesa ds. finansowych w PZU Ukraina. W latach 2007-2008 był członkiem Zarządu w Perła Browary Lubelskie S.A. W latach 2009-2017 był Dyrektorem Zarządzającym w Saba Consulting sp. z o.o., od 2011 r. do 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Saba Nieruchomości sp. z o.o., natomiast w latach 2011-2017 był Prezesem Zarządu Secus Property S.A.

Ukończył Wydział Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej, a w latach 2002-2003 uczestniczył w programie dla kadry menedżerskiej PZU S.A. na Uniwersytecie Herriot-Watt w Edynburgu. 

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w § 20 ust. 2 Statutu.


Bartosz Zabłocki, Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 2002 r. w firmie Contract Administration sp z o.o. gdzie do 2007 r. pełnił funkcję specjalisty ds. ochrony marki. Od 2005 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Prawnej P. Grzelka& Wspólnicy sp. k. Od 2006 r. Bartosz Zabłocki prowadzi również własną działalność gospodarczą: „Globetroter Bartosz Zabłocki”. 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w § 20 ust. 2 Statutu.


Grzegorz Grabowicz, Członek Rady Nadzorczej

Od stycznia 2019 roku jest Członkiem Zarządu i dyrektorem finansowym w Spółce Mabion S.A. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 pracował w Dziale Audytu w Deloitte, w roku 2003 pełnił funkcje kontrolera finansowego w BFF Polska S.A. (dawniej Magellan S.A.), w latach 2004-2017 był dyrektorem finansowym w BFF Polska S.A. i wiceprezesem Zarządu w BFF Polska S.A. W latach 2010-2013 Prezes Zarządu MEDFinance S.A. W latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. Pan Grzegorz Grabowicz od 2014 r. do października 2018 r. był członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od października 2017 r. do sierpnia 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej Develia S.A. (dawniej LC Corp S.A.) oraz od czerwca 2018 r. do maja 2019 roku był członkiem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

W 1998 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, na wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość uzyskując dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu. W 2010 r. ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Ponadto Pan Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.