Home / Spółka/ Rada Nadzorcza /
Spółka

Rada Nadzorcza

Jan Byrski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.

Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.

Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018). Indywidulane rekomendacje w rankingu Chambers & Partners Europe 2020 2021 Banking& Finance: Regulatory Poland, FinTech Legal Poland 2020 i 2021 oraz Legal 500 EMEA Poland 2020 i 2021 w kategorii: Data privacy and data protection.

Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent I stopnie naukowe na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.


Jakub Leonkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w dziale rozwoju biznesu w Interhyp.de w Niemczech. W latach 2001-2002 pracował w Roland Berger Strategy Consultants w Niemczech. W latach 2002-2015 związany był z J.P. Morgan – najpierw jako analityk w zespole fuzji i przejęć w Londynie a od 2012 r. jako dyrektor J.P. Morgan w Warszawie, gdzie odpowiedzialny był za praktykę J.P. Morgan na Polskę oraz kraje nadbałtyckie. W okresie od listopada 2015 do stycznia 2017 oraz ponownie od maja 2017 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTB. Aktualnie pełni funkcję partnera w funduszu private equity Avia Capital.

Ukończył w 2002 r. z tytułem magistra Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość. W 2000 r. Uczestniczył w CEMS Master Programme (Community of European Management Schools) na London School of Economics oraz był stypendystą na wydziale ekonomii Christian-Albrecht Universität zu Kiel.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.


Łukasz Baszczyński, Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. na stanowisku referenta w Sądzie Rejonowym w Zgierzu. W latach 2002-2006 związany był jako prawnik z Kancelarią Radców Prawnych P. Stopczyk&R.Mikulski oraz jako asystent Zarządu z Sarton Management sp. z o.o.

Pełni funkcję wspólnika w Kancelarii Prawnej P. Grzelka & Wspólnicy sp. k.

Do 27 września 2019 r. pełnił funkcję partnera w spółce Baszczyński&Dąbrowska Intellectual Property Law oraz do dnia 16 czerwca 2016 r.  pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Novama Cloud S.A. 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2008 r. został wpisany na listę radców prawnych, a w 2010 r. na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest wpisany na listę kandydatów do rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest akcjonariuszem. 

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w § 20 ust. 2 Statutu.


Bartosz Zabłocki, Członek Rady Nadzorczej

Karierę zawodową rozpoczął w 2002 r. w firmie Contract Administration sp z o.o. gdzie do 2007 r. pełnił funkcję specjalisty ds. ochrony marki. Od 2005 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Prawnej P. Grzelka & Wspólnicy sp. k. Od 2006 r. Bartosz Zabłocki prowadzi również własną działalność gospodarczą: „Globetroter Bartosz Zabłocki”. Od marca 2021 r. pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Kamienica sp. z o.o.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności określonych w § 20 ust. 2 Statutu.


Grzegorz Grabowicz, Członek Rady Nadzorczej

Od stycznia 2019 roku jest Członkiem Zarządu i dyrektorem finansowym w Spółce Mabion S.A. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 pracował w Dziale Audytu w Deloitte, w roku 2003 pełnił funkcje kontrolera finansowego w BFF Polska S.A. (dawniej Magellan S.A.), w latach 2004-2017 był dyrektorem finansowym w BFF Polska S.A. i wiceprezesem Zarządu w BFF Polska S.A. W latach 2010-2013 Prezes Zarządu MEDFinance S.A. W latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. Pan Grzegorz Grabowicz od 2014 r. do października 2018 r. był członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od października 2017 r. do sierpnia 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej Develia S.A. (dawniej LC Corp S.A.) oraz od czerwca 2018 r. do maja 2019 roku był członkiem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Od maja 2020 r. jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce PRAGMAGO S.A.

W 1998 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, na wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość uzyskując dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu. W 2010 r. ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Ponadto Pan Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.