Zarząd XTB S.A. (Spółka), dbając o należytą komunikację z interesariuszami Spółki oraz stosując się do wymogów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, zaprasza na spotkanie dla inwestorów poświęcone podsumowaniu wstępnych wyników finansowych i operacyjnych Grupy XTB za 2021 rok.

 


Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2022 roku o godz. 14:00 w formule online. Link do wydarzenia: https://ir.xtb.com/konferencja-wynikowa-12m-2021/


Już dziś zachęcam Państwa do zadawania pytań Zarządowi XTB, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź podczas konferencji wynikowej. Pytania prosimy kierować na adres relacje.inwestorskie@xtb.com w tytule maila wpsując „Konferencja wynikowa 12M 2021”.