Zarząd X-Trade Brokers DM S.A. (Spółka), dbając o należytą komunikację z interesariuszami Spółki oraz stosując się do wymogów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, zaprasza na spotkanie dla inwestorów poświęcone podsumowaniu wstępnych wyników finansowych i operacyjnych Grupy XTB za III kwartał 2021 roku.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku o godz. 11:00 w formule online. Link do wydarzenia: https://ir.xtb.com/konferencja-wynikowa-3q-2021/

Już dziś zachęcam Państwa do zadawania pytań Zarządowi XTB, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź podczas konferencji wynikowej. Pytania prosimy kierować na adres relacje.inwestorskie@xtb.com w tytule maila wpsując „Konferencja wynikowa 3Q 2021”.