Wywiad Omara Arnaout, prezesa X–Trade Brokers, udzielony dla Parkiet TV dnia 28 października 2020 r. W materiale jest mowa m.in. o:

• wynikach za III kwartał 2020 r.;

• czego można spodziewać się po firmie w kolejnych miesiącach;

• nowej kampanii marketingowej;

• nowych rynkach;

• planach dywidendowych.