RB 4 (2016) – Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego