RB 7 (2016) – Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego