Więcej informacji i zapisy: Łukasz Jańczak, IPOPEMA Securities S.A., email: lukasz.janczak@ipopema.pl