Więcej informacji i zapisy: Erste Securities Polska S.A., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa