W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach informacjami dotyczącymi potencjalnego wpływu wytycznych opublikowanych przez hiszpański CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) na naszą działalność, chcielibyśmy przypomnieć kluczowe informacje, istotne z punktu widzenia naszych klientów i inwestorów:

 

1. Wytyczne opublikowane przez CNMV w dniu 18 lipca 2023 roku dotyczą zakazu reklamowania CFD natomiast nie odnoszą się do zasad oferowania tego produktu klientom czy też do działań reklamowych pozostałych produktów. Dla XTB oznacza to, że nadal będziemy aktywnie prowadzić działania reklamowe na rynku hiszpańskim.

 

2. Lokalne regulacje hiszpańskie zostały zaopiniowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Zgodnie z tą opinią, nie ma żadnych przesłanek, które pozwalają stwierdzić, że podobne regulacje powinny zostać wprowadzone na innych rynkach krajowych.

 

3. W naszej strategii biznesowej i reklamowej nic się nie zmienia. Tak jak w poprzednich latach, będziemy koncentrować się na promowaniu pozostałych produktów z naszej oferty, budowaniu świadomości marki XTB oraz działaniach edukacyjnych i budowaniu wiedzy finansowej wśród naszych klientów.

 

4. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię biznesową i powiększamy ofertę produktową na wszystkich rynkach naszej działalności. Poprzez nasze platformy oferujemy możliwość inwestowania między innymi w akcje, ETFy czy Akcje Ułamkowe.

 

5. Stale rozwijamy ofertę dla naszych klientów. Obecnie finalizujemy prace związane z uruchomieniem nowego produktu do długoterminowego, pasywnego inwestowania.

 

Jednocześnie, jako XTB wspieramy wszelkie działania lokalnych regulatorów, których celem jest ochrona praw i interesów inwestorów. Z naszego punktu widzenia, nowe wytyczne CNMV w długim terminie wzmocnią naszą pozycję konkurencyjną i pozwolą oczyścić lokalny rynek z nieuczciwych praktyk, które negatywnie wpływały na wizerunek całej branży.