X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. informuje, że zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zarząd zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

 

Mając przy tym na uwadze zasadę I.Z.1.16. Dobrych Spółek Notowanych na GPW 2016, która stanowi, że: „spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia”, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 r. na godz. 12:00 będą transmitowane online za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej dostępnej pod niniejszym linkiem:

 

http://streamonline.pl/xtb/index.html

 

Dostęp do transmisji będzie aktywny na chwilę przed rozpoczęciem obrad.