BLISKO DWUKROTNY WZROST PRZYCHODÓW I REKORDOWE ZYSKI, DOBRE PERSPEKTYWY NA 2018 ROK.

 

W I kw. 2018 r. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (XTB) odnotował podwojenie przychodów do poziomu 113,7 mln zł, pochodna wzrostu obrotów i rentowności transakcyjnej. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 72,7 mln zł, tj. o 50,5 mln zł rdr. Spółka wykazała rekordowy skonsolidowany zysk netto w wysokości 59,5 mln zł wobec 10,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W br. XTB planuje dalszy rozwój bazy klienckiej i oferty produktowej.

 

– W I kw. 2018 r. odnotowaliśmy blisko dwukrotny wzrost przychodów, efekt wyższego wolumenu obrotu transakcyjnego klientów i wyższej rentowności na lota na wszystkich głównych rynkach działalności. Spółka zakończyła I kw. br. rekordowym zyskiem netto w wysokości 59,5 mln zł. Pozytywny wynik finansowy w I kw. 2018 r.  to dobry prognostyk na kolejne kw. 2018 r. – komentuje Omar Arnaout, Prezes Zarządu X-Trade Brokers DM S.A.

 

 

PODWOJENIE PRZYCHODÓW DZIĘKI WZROSTOWI OBROTÓW I RENTOWNOŚCI TRANSAKCYJNEJ

 

W I kw. 2018 r. przychody spółki wyniosły 113,7 mln zł, tj. wzrost o 93,7% rdr. Podwojenie przychodów to wynik wzrostu wolumenu obrotu transakcyjnego klientów liczonego w lotach, jak i rentowności na lota. W omawianym okresie obroty klientów wyniosły 675 tys. lotów, tj. więcej o 135,3 tys. lotów rdr, a rentowność jednostkowa wyniosła 168 zł, tj. wzrost o 54,1% rdr.

 

 

 

GŁÓWNE RYNKI DZIAŁALNOŚCI W GÓRĘ

 

W I kw. 2018 r. XTB odnotowało wzrost przychodów na głównych rynkach działalności, tj. w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej, odpowiednio o 135,0% i 75,1% rdr. W omawianym okresie, Polska, która stanowi 26,7% udział w strukturze sprzedaży, zanotowała 30,3 mln zł przychodów, tj. 186,0% wzrostu rdr. Drugi pod względem udziałów rynek hiszpański (18,0%) zakończył I kw. br. sprzedażą na poziomie 20,5 mln zł, co daje 56,4% wzrostu rdr. W globalnej sprzedaży na znaczeniu zyskuje także Ameryka Łacińska, która wypełniła lukę po Turcji, uzyskując 5,8 mln zł sprzedaży.

 

 

 

ROŚNIE LICZBA AKTYWNYCH KLIENTÓW DETALICZNYCH

 

W I kw. 2018 r. przychody Grupy z działalności detalicznej wyniosły 102,9 mln zł, w porównaniu do 44,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

 

– Odnotowujemy systematyczny wzrost liczby klientów. W I kw. 2018 r. liczba nowych rachunków była wyższa o blisko 20% rdr. Liczba aktywnych rachunków wzrosła o 24% rdr do poziomu 25,3 tys. i była rekordowa w ciągu ostatnich dwóch lat. To efekt skutecznej strategii sprzedażowo-marketingowej oraz wprowadzenia nowych produktów, przy dobrej koniunkturze na rynkach finansowych – mówi Prezes Omar Arnaout.

 

W omawianym okresie przychody z działalności instytucjonalnej XTB wyniosły 10,8 mln zł, tj. spadek o 26,1% rdr. Przychody z tego segmentu podlegają wahaniom kwartalnym, co jest zjawiskiem typowym dla przyjętego przez Grupę modelu biznesowego.

 

 

REKORDOWE ZYSKI, KOSZTY NA STABILNYM POZIOMIE

 

Zysk z działalności operacyjnej w I kw. 2018 r. wyniósł 72,7 mln zł, tj. 228,1% wzrostu rdr. Koszty działalności operacyjnej w omawianym okresie ukształtowały się na poziomie 41,0 mln zł, tj. 12,2% wzrostu rdr. Na wzrost ten złożyły się wyższe o 2,5 mln zł koszty pozostałych usług obcych; o 1,0 mln zł wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz 0,8 mln zł wyższe koszty prowizji wynikające z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych, za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych.

 

Zarząd przewiduje, że w całym 2018 r. koszty działalności operacyjnej powinny kształtować się na poziomie porównywalnym lub nieznacznie wyższym od tego z 2017 r. Ostateczny ich poziom będzie uzależniony od wysokości zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom oraz od poziomu wydatków marketingowych.

 

W I kw. 2018 r. XTB odnotowało 59,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej. To wzrost o 48,9 mln zł, tj. 459,1% rdr.

 

 

PERSPEKTYWY DALSZEGO ROZWOJU W 2018 ROKU.

 

Grupa planuje dalszy rozwój bazy klienckiej i oferty produktowej, w oparciu o istniejące rynki oraz nowe rynki w Afryce i Azji, a także ekspansję w Ameryce Łacińskiej, wykorzystując swoją obecność w Belize. Największy potencjał wzrostu biznesu Zarząd widzi w Niemczech, Francji i Ameryce Łacińskiej.