Zarząd XTB informuje, że zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki w dniu 10 sierpnia 2021 r. XTB AFRICA (PTY) LTD otrzymała od FSCA (ang. Financial Sector Conduct Authority) licencję na prowadzenie działalności w RPA.

Otrzymanie licencji w RPA to kolejny krok w międzynarodowej ekspansji geograficznej XTB będącej częścią naszej strategii rozwoju, prowadzący do zbudowania marki globalnej.