Aktualności

Aktualności

 • 2023.01.19
  TOP PICKS 2023 BY TRIGON – spotkanie z inwestorami

  Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami XTB w ramach konferencji TOP PICKS 2023 BY TRIGON. Spółkę reprezentować będzie Omar Arnaout (Prezes Zarządu) oraz Paweł Szejko (Członek Zarządu ds. Finansowych).
  Informacje na temat konferencji: https://dm.trigon.pl/top-picks-by-trigon-2023/

 • 2023.01.11
  Konferencja wynikowa – wstępne dane za 2022 rok (spotkanie online) – start 2.2.2023, godz. 13:00

  Zarząd XTB S.A. (Spółka), dbając o należytą komunikację z interesariuszami Spółki zaprasza na spotkanie dla inwestorów poświęcone podsumowaniu wstępnych wyników finansowych i operacyjnych Grupy XTB za 2022 rok.

   

  Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2023 roku o godz. 13:00 w formule online. Link do wydarzenia: https://ir.xtb.com/konferencja-wynikowa-2022/

   

  Już dziś zachęcam Państwa do zadawania pytań Zarządowi XTB, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź podczas konferencji wynikowej. Pytania prosimy kierować na adres relacje.inwestorskie@xtb.com w tytule maila wpisując „Konferencja wynikowa 4Q 2022”.

 • 2023.01.11
  Konferencja wynikowa – wstępne dane za 2022 rok (spotkanie online) – 2.2.2023, godz. 13:00
 • 2023.01.09
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za III kwartał 2023 roku: 09.10.2023 – 08.11.2023

  Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

   

   

  W związku z powyższym, osoby pełniące obowiązki zarządcze w XTB S.A. (Spółka, XTB), czyli zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby związane ze Spółką, które są członkiem jej organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego, lub pełnią w XTB funkcje kierownicze, nie będąc członkiem ww. organów, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu, w związku z publikacją raportu za III kwartał 2023 r., objęte są okresem zamkniętym, który trwa począwszy od dnia 9 października do chwili publikacji ww. raportu kwartalnego w dniu 8 listopada 2023 r.

 • 2023.01.09
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I półrocze 2023 roku: 19.07.2023 – 18.08.2023

  Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

   

   

  W związku z powyższym, osoby pełniące obowiązki zarządcze w XTB S.A. (Spółka, XTB), czyli zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby związane ze Spółką, które są członkiem jej organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego, lub pełnią w XTB funkcje kierownicze, nie będąc członkiem ww. organów, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu, w związku z publikacją raportu za I półrocze 2023 r., objęte są okresem zamkniętym, który trwa począwszy od dnia 19 lipca do chwili publikacji ww. raportu w dniu 18 sierpnia 2023 r.

 • 2023.01.09
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I kwartał 2023 roku: 08.04.2023 – 08.05.2023

  Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.  

   

  W związku z powyższym, osoby pełniące obowiązki zarządcze w XTB S.A. (Spółka, XTB), czyli zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby związane ze Spółką, które są członkiem jej organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego, lub pełnią w XTB funkcje kierownicze, nie będąc członkiem ww. organów, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu, w związku z publikacją raportu za I kwartał 2023 r., objęte są okresem zamkniętym, który trwa począwszy od dnia 8 kwietnia do chwili publikacji ww. raportu kwartalnego w dniu 8 maja 2023 r.

 • 2023.01.09
  Okres zamknięty w związku z publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok: 21.02.2023 – 23.03.2023

  Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

   

  W związku z powyższym, osoby pełniące obowiązki zarządcze w XTB S.A. (Spółka, XTB), czyli zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby związane ze Spółką, które są członkiem jej organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego, lub pełnią w XTB funkcje kierownicze, nie będąc członkiem ww. organów, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu, w związku z publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok, objęte są okresem zamkniętym, który trwa począwszy od dnia 21 lutego do chwili publikacji ww. raportu w dniu 23 marca 2023 r.

 • 2023.01.05
  Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku
 • 2023.01.05
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku
 • 2023.01.05
  Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku