Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

RB nr 16/2022 – Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy XTB w I półroczu 2022 r.

Wyniki XTB za I półrocze 2022 roku

W I półroczu 2022 r. XTB wypracowało 479,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 65,0 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 836,2 mln zł (I półrocze 2021: 242,0 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 267,8 mln zł (I półrocze 2021: 163,3 mln zł). W okresie Grupa pozyskała ponad 101 tys. nowych klientów wobec […]

Prezentacja wyników za I półrocze 2022

Raport za I półrocze 2022 roku

RB nr 15/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2022 roku

RB nr 12/2022 – Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Wyniki XTB za I kwartał 2022 roku

W I kwartale 2022 r. XTB wypracowało 252,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 89,1 mln zł zysku rok wcześniej. To wzrost o 163,5 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 439,8 mln zł (I kwartał 2021: 186,7 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 131,0 mln zł (I kwartał 2021: 86,9 mln zł). W okresie średnia liczba […]

Prezentacja wyników za I kwartał 2022

Raport za I kwartał 2022 roku

RB nr 10/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 roku