Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

RB nr 27/2024 – Aktualizacja informacji nt. wpływu regulacji CNMV dotyczących działań marketingowych związanych z CFD na działalność XTB na rynku hiszpańskim

RB nr 26/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A.

RB nr 25/2024 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 23 maja 2024 r.

RB nr 24/2024 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2023

Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23.05.2024 roku

Prezentacja wyników za I kwartał 2024

Raport za I kwartał 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

RB nr 23/2024 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 roku

RB nr 22/2024 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.