Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za III kwartał 2020 roku: 10.10.2020 – 09.11.2020

Wyniki XTB za I półrocze 2020 roku

Prezentacja wyników za I półrocze 2020

Raport za I półrocze 2020 roku

Spotkanie z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

RB nr 15/2020 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2020 roku

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I półrocze 2020 roku: 22.07.2020 – 21.08.2020

Wyniki XTB za I kwartał 2020 roku

W I kwartale 2020 r. XTB wypracowało 176,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 0,8 mln zł zysku rok wcześniej. To wzrost o 175,2 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 306,7 mln zł (I kw. 2019: 40,9 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 72,5 mln zł (I kw. 2019: 41,1 mln zł). W okresie Grupa pozyskała […]

RB nr 14/2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Prezentacja wyników za I kwartał 2020