Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

RB nr 9/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

RB nr 8/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r.

RB nr 7/2021 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020

XTB spółką roku z indeksu mWIG40 w konkursie Parkiet Byki i Niedźwiedzie!

Podczas corocznego konkursu Byki i Niedźwiedzie, X-Trade Brokers DM SA została uhonorowana tytułem spółki roku z indeksu mWIG40. Byki i Niedźwiedzie to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów dla spółek giełdowych notowanych na warszawskim parkiecie. Zestawienie od ponad 27 lat przygotowuje redakcja „Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet”.   – 2020 rok był bardzo dobrym czasem […]

Wyniki XTB za 2020 rok

Dla wielu spółek rok 2020 był czasem walki o przetrwanie – dla XTB był to czas budowania potencjału i przewagi do bycia jeszcze lepszą i silniejszą firmą w przyszłości. Wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz cięcia stóp procentowych sprawiły, że handel na instrumentach finansowych stał się mocno atrakcyjny dla wielu inwestorów. W konsekwencji Grupa […]

Prezentacja wyników za 2020 rok

Jednostkowy Raport Roczny za 2020 rok

Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 rok

RB nr 2/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2020 rok

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za III kwartał 2021 roku: 10.10.2021 – 09.11.2021

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących […]