Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za III kwartał 2021 roku: 10.10.2021 – 09.11.2021

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących […]

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I półrocze 2021 roku: 21.07.2021 – 20.08.2021

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących […]

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I kwartał 2021 roku: 07.04.2021 – 07.05.2021

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących […]

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok: 08.02.2021 – 10.03.2021

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących […]

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku

Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

RB nr 1/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

RB nr 18/2020 – Informacja nt. zaliczenia części zysku za I półrocze 2020 do kapitału podstawowego Tier I