Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

RB nr 12/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 roku

Wyniki XTB za I kwartał 2021 roku

W I kwartale 2021 r. XTB wypracowało 89,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 40,2 mln zł zysku kwartał wcześniej. To wzrost o 48,9 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 186,7 mln zł (IV kwartał 2020: 140,0 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 86,9 mln zł (IV kwartał 2020: 83,6 mln zł). W okresie Grupa pozyskała […]

Prezentacja wyników za I kwartał 2021

Raport za I kwartał 2021 roku

RB nr 10/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2021 roku

RB nr 9/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

RB nr 8/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r.

RB nr 7/2021 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020

XTB spółką roku z indeksu mWIG40 w konkursie Parkiet Byki i Niedźwiedzie!

Podczas corocznego konkursu Byki i Niedźwiedzie, X-Trade Brokers DM SA została uhonorowana tytułem spółki roku z indeksu mWIG40. Byki i Niedźwiedzie to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów dla spółek giełdowych notowanych na warszawskim parkiecie. Zestawienie od ponad 27 lat przygotowuje redakcja „Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet”.   – 2020 rok był bardzo dobrym czasem […]

Wyniki XTB za 2020 rok

Dla wielu spółek rok 2020 był czasem walki o przetrwanie – dla XTB był to czas budowania potencjału i przewagi do bycia jeszcze lepszą i silniejszą firmą w przyszłości. Wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz cięcia stóp procentowych sprawiły, że handel na instrumentach finansowych stał się mocno atrakcyjny dla wielu inwestorów. W konsekwencji Grupa […]