Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

Wyniki XTB za I kwartał 2022 roku

W I kwartale 2022 r. XTB wypracowało 252,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 89,1 mln zł zysku rok wcześniej. To wzrost o 163,5 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 439,8 mln zł (I kwartał 2021: 186,7 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 131,0 mln zł (I kwartał 2021: 86,9 mln zł). W okresie średnia liczba […]

Prezentacja wyników za I kwartał 2022

Raport za I kwartał 2022 roku

RB nr 10/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 roku

RB 9/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A.

RB 8/2022 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 25 kwietnia 2022 r.

RB 7/2022 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2021

RB nr 6/2022 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.

RB nr 5/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.

RB nr 4/2022 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2021 r.