Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

RB nr 20/2021 – Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

RB nr 19/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

RB nr 18/2021 – Powołanie osób nadzorujących

RB nr 17/2021 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 19 listopada 2021 r.

Wyniki XTB za III kwartał 2021 roku

W III kwartale 2021 r. XTB wypracowało 104,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 68,4 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 200,0 mln zł (III kwartał 2020: 139,6 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 84,8 mln zł (III kwartał 2020: 60,1 mln zł). W okresie Grupa pozyskała ponad 38 tys. nowych klientów […]

Prezentacja wyników za III kwartał 2021

Raport za III kwartał 2021 roku

RB nr 16/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2021 roku

RB nr 15/2021 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

RB nr 14/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.