Raporty Bieżące

 • 2021.03.15 13:20
  RB nr 6/2021 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.03.15 12:42
  RB nr 5/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.03.12 16:11
  RB nr 4/2021 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2020 r.
 • 2021.03.11 11:05
  RB nr 3/2021 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2020 r.
 • 2021.02.03 17:13
  RB nr 2/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2020 rok
 • 2021.01.04 14:51
  RB nr 1/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
 • 2020.12.29 11:30
  RB nr 18/2020 – Informacja nt. zaliczenia części zysku za I półrocze 2020 do kapitału podstawowego Tier I
 • 2020.12.28 11:38
  RB nr 17/2020 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2020.10.25 14:26
  RB nr 16/2020 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za III kwartał 2020 roku
 • 2020.07.28 17:11
  RB nr 15/2020 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2020 roku