Raporty Bieżące

 • 2022.12.30 20:59
  RB nr 18/2022 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2022.10.26 17:09
  RB nr 17/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 roku
 • 2022.08.19 14:29
  RB nr 16/2022 – Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy XTB w I półroczu 2022 r.
 • 2022.07.26 17:11
  RB nr 15/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2022 roku
 • 2022.07.01 13:50
  RB nr 14/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.
 • 2022.06.28 17:12
  RB nr 13/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.
 • 2022.06.02 14:28
  RB nr 12/2022 – Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
 • 2022.05.09 18:26
  RB nr 11/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.
 • 2022.04.26 17:15
  RB nr 10/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 roku
 • 2022.04.25 15:50
  RB 9/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A.