Raporty Bieżące

 • 2022.04.25 15:39
  RB 7/2022 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2021
 • 2022.03.24 16:56
  RB nr 6/2022 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2022.03.24 16:46
  RB nr 5/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2022.03.18 16:59
  RB nr 4/2022 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2021 r.
 • 2022.03.10 12:57
  RB nr 3/2022 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2021 r.
 • 2022.02.01 17:53
  RB nr 2/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2021 roku
 • 2022.01.12 16:11
  RB nr 1/2022 – Rejestracja zmian Statutu Emitenta
 • 2021.12.16 15:44
  RB nr 22/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
 • 2021.12.15 11:51
  RB nr 21/2021 – Zmiana adresu siedziby Emitenta
 • 2021.11.22 14:00
  RB nr 20/2021 – Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki