Raporty Bieżące

 • 2019.03.18 16:00
  RB nr 5/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2019.03.18 15:52
  RB nr 4/2019 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2018 r.
 • 2019.03.15 13:12
  RB nr 3/2019 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2018 r.
 • 2019.02.08 17:16
  RB nr 2/2019 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2018 rok
 • 2019.01.04 12:51
  RB nr 1/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
 • 2018.11.16 19:03
  RB nr 30/2018 – Spełnienie ostatniego warunku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
 • 2018.11.09 16:02
  RB nr 29/2018 – Powołanie osoby nadzorującej
 • 2018.11.08 11:43
  RB nr 28/2018 – Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej
 • 2018.11.07 17:34
  RB nr 27/2018 – Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
 • 2018.10.26 17:20
  RB nr 26/2018 – Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018