Raporty Bieżące

 • 2018.10.26 17:20
  RB nr 26/2018 – Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
 • 2018.10.26 17:19
  RB nr 25/2018 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za III kwartał 2018
 • 2018.10.25 16:24
  RB nr 24/2018 – Powołanie osoby nadzorującej
 • 2018.10.17 14:18
  RB nr 23/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.10.17 14:10
  RB nr 22/2018 – Powołanie osób nadzorujących
 • 2018.10.17 13:52
  RB nr 21/2018 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.09.18 19:34
  RB nr 20/2018 – Aktualizacja informacji nt. postępowania administracyjnego wszczętego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • 2018.09.14 14:53
  RB nr 19/2018 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.09.14 12:21
  RB nr 18/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.08.29 16:43
  RB nr 17/2018 – Powołanie osoby zarządzającej