Raporty Bieżące

 • 2021.11.19 15:15
  RB nr 17/2021 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 19 listopada 2021 r.
 • 2021.10.25 17:19
  RB nr 16/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2021 roku
 • 2021.10.21 10:51
  RB nr 15/2021 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.10.21 10:51
  RB nr 14/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.10.15 15:23
  RB nr 13/2021 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
 • 2021.07.28 17:10
  RB nr 12/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 roku
 • 2021.06.29 10:44
  RB nr 11/2021 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2021.04.23 17:07
  RB nr 10/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2021 roku
 • 2021.04.12 14:57
  RB nr 9/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.04.12 14:42
  RB nr 8/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 12 kwietnia 2021 r.