Raporty Bieżące

 • 2023.07.31 14:56
  RB nr 21/2023 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 31 lipca 2023 r.
 • 2023.07.28 17:55
  RB nr 20/2023 – Informacja w sprawie projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. zwołane na dzień 31 lipca 2023 r.
 • 2023.07.26 17:13
  RB nr 19/2023 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2023 roku
 • 2023.07.03 16:07
  RB nr 18/2023 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2023.07.03 15:43
  RB nr 17/2023 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2023.06.30 13:25
  RB nr 16/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A.
 • 2023.06.30 13:20
  RB nr 15/2023 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
 • 2023.06.30 13:10
  RB nr 14/2023 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2022
 • 2023.06.01 16:24
  RB nr 13/2023 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2023.06.01 16:20
  RB nr 12/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.