Raporty Bieżące

 • 2018.11.16 19:03
  RB nr 30/2018 – Spełnienie ostatniego warunku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
 • 2018.11.09 16:02
  RB nr 29/2018 – Powołanie osoby nadzorującej
 • 2018.11.08 11:43
  RB nr 28/2018 – Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej
 • 2018.11.07 17:34
  RB nr 27/2018 – Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
 • 2018.10.26 17:20
  RB nr 26/2018 – Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
 • 2018.10.26 17:19
  RB nr 25/2018 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za III kwartał 2018
 • 2018.10.25 16:24
  RB nr 24/2018 – Powołanie osoby nadzorującej
 • 2018.10.17 14:18
  RB nr 23/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.10.17 14:10
  RB nr 22/2018 – Powołanie osób nadzorujących
 • 2018.10.17 13:52
  RB nr 21/2018 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.