Raporty Bieżące

 • 2023.07.26 17:13
  RB nr 19/2023 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2023 roku
 • 2023.07.03 16:07
  RB nr 18/2023 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2023.07.03 15:43
  RB nr 17/2023 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2023.06.30 13:25
  RB nr 16/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A.
 • 2023.06.30 13:20
  RB nr 15/2023 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
 • 2023.06.30 13:10
  RB nr 14/2023 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2022
 • 2023.06.01 16:24
  RB nr 13/2023 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2023.06.01 16:20
  RB nr 12/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2023.05.31 11:33
  RB nr 11/2023 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2022 r.
 • 2023.05.23 13:49
  RB nr 10/2023 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2022 rok