Raporty

Raporty Okresowe

 • 2021.03.10
  Jednostkowy Raport Roczny za 2020 rok
 • 2021.03.10
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 rok
 • 2020.11.09
  Raport za III kwartał 2020 roku
 • 2020.08.21
  Raport za I półrocze 2020 roku
 • 2020.05.07
  Raport za I kwartał 2020 roku
 • 2020.03.10
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2019 rok
 • 2020.03.10
  Jednostkowy Raport Roczny za 2019 rok
 • 2019.11.08
  Raport za III kwartał 2019 roku
 • 2019.08.22
  Raport za I półrocze 2019 roku
 • 2019.05.10
  Raport za I kwartał 2019 roku