Raporty

Raporty Okresowe

 • 2023.03.23
  Jednostkowy Raport Roczny za 2022 rok
 • 2022.11.08
  Raport za III kwartał 2022 roku
 • 2022.08.19
  Raport za I półrocze 2022 roku
 • 2022.05.06
  Raport za I kwartał 2022 roku
 • 2022.03.09
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2021 rok
 • 2022.03.09
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2021 rok
 • 2022.03.09
  Jednostkowy Raport Roczny za 2021 rok
 • 2022.03.09
  Jednostkowy Raport Roczny za 2021 rok
 • 2021.11.09
  Raport za III kwartał 2021 roku
 • 2021.08.20
  Raport za I półrocze 2021 roku