Raporty

Raporty Okresowe

 • 2019.03.08
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 rok
 • 2019.03.08
  Jednostkowy Raport Roczny za 2018 rok
 • 2018.11.08
  Raport za III kwartał 2018 roku
 • 2018.08.23
  Raport za I półrocze 2018 roku
 • 2018.05.10
  Raport za I kwartał 2018 roku
 • 2018.03.07
  Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok
 • 2018.03.07
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok
 • 2017.11.14
  Raport za III kwartał 2017 roku
 • 2017.08.24
  Raport za I półrocze 2017 roku
 • 2017.05.15
  Raport za I kwartał 2017 roku