X-Trade Brokers odnotowała 77,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 119,0 mln zł rok wcześniej. Zysk netto XTB w samym IV kwartale wzrósł z kolei rdr o 206% do 50,4 mln zł. IV kwartał był tym samym najlepszy dla Grupy w całym 2016 r. osiągając poziomy zbliżone do najlepszych kwartałów rekordowego w historii XTB 2015 r.

 
Przychody z działalności operacyjnej w całym 2016 roku wyniosły 250,6 mln zł wobec 282,5 mln zł w roku 2015. W samym IV kwartale Grupa odnotowała 94,0 mln zł przychodów z działalności operacyjnej (57,4 mln zł rok wcześniej).

 
„W IV kwartale 2016 roku sytuacja na rynkach finansowych była sprzyjająca dla XTB. Obserwowaliśmy korzystną dla nas zmienność na instrumentach CFD opartych na indeksach – chodzi tu o niemiecki DAX oraz amerykańskie DJIA i S&P500 – oraz na parach walutowych z USD, czy na towarach, takich jak złoto czy ropa.” – mówi Paweł Szejko, Członek Zarządu ds. Finansowych.

 
Miniony rok był dla nas szczególny. Z jednej strony umocniliśmy swoją pozycję jako jednego z wiodących europejskich brokerów. W maju zadebiutowaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dołączenie do grona spółek notowanych na giełdzie było dla nas kluczowym elementem strategii mającej budować długoterminową wartość XTB. Do naszych przewag konkurencyjnych dołączyła kolejna cecha pożądana przez naszych klientów – transparentność naszego modelu biznesowego i finansów. Rozbudowywaliśmy także konsekwentnie bazę klientów pod przyszły wzrost. Z kwartału na kwartał rosła liczba nowych rachunków oraz średnia liczba aktywnych rachunków. Z drugiej strony byliśmy świadkiem postępujących zmian regulacyjnych w branży, które w perspektywie czasu mogą zmienić jej oblicze.

 

„Część konkurentów podjęło decyzje o wycofaniu się z rynku ze względu na presję jaką na ich wyniki wywarło wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i barier prawnych. Dotyczyło to zwłaszcza podmiotów o niezbyt ugruntowanej pozycji na rynku. Upatrujemy w tym szansę na konsolidację rynku. Sytuacja ta stwarza dla nas możliwości rozwoju i zwiększenia liczby nowych rachunków.” – dodaje Paweł Szejko.

 
Celem zarządu na najbliższe okresy jest przyśpieszenie rozwoju Spółki, poprzez rozbudowę bazy klienckiej, rozwój oferty produktowej, dalszą penetrację istniejących rynków oraz przyśpieszenie ekspansji geograficznej na nowe rynki. W najbliższym czasie zamierzamy zintensyfikować swoje działania w Ameryce Łacińskiej. Obecnie skupiamy się na rozwoju biznesu w Chile. Mamy nadzieję, że w latach 2017 i 2018 nasza ekspansja w tamtym regionie znacznie przyspieszy.

 

„Zarząd przewiduje, że w 2017 r. koszty działalności operacyjnej będą niższe niż w 2016 r. W ujęciu kwartalnym mogą one kształtować się na poziomie porównywalnym do tych z I czy IV kwartału 2016 roku. Spadek ten powinien wynikać głównie z niższych kosztów marketingu.” – dodaje Paweł Szejko.