Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

RB nr 10/2023 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2022 rok

RB nr 9/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach XTB S.A.

RB nr 8/2023 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.

RB nr 7/2023 – Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu

RB nr 6/2023 – Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez niego akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

Prezentacja wyników za I kwartał 2023

Raport za I kwartał 2023 roku

RB nr 5/2023 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2023 roku

Prezentacja wyników za 2022 rok

Skonsolidowany Raport Roczny za 2022 rok