Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I kwartał 2024 roku: 09.04.2024 – 09.05.2024

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących […]

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok: 27.02.2024 – 28.03.2024

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących […]

Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

RB nr 1/2024 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

RB nr 35/2023 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki

Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2022 roku

RB nr 34/2023 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.

RB nr 33/2023 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.

Prezentacja wyników za III kwartał 2023