Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

RB nr 5/2024 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.

RB nr 4/2024 – Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu

RB nr 3/2024 – Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez niego akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

RB nr 2/2024 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2023 rok

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za III kwartał 2024 roku: 09.10.2024 – 08.11.2024

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących […]

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I półrocze 2024 roku: 21.07.2024 – 20.08.2024

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących […]

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I kwartał 2024 roku: 09.04.2024 – 09.05.2024

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących […]

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku