Author Archives: sebastian.kostrzynski Kostrzyński

Okres zamknięty w związku z publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok: 21.02.2023 – 23.03.2023

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, Rozporządzenie MAR), osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących […]

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku

Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok

RB nr 1/2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

RB nr 18/2022 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki

Informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2021 roku

Wyniki XTB za III kwartał 2022 roku

W III kwartale 2022 r. XTB wypracowało 236,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 104,3 mln zł rok wcześniej. To wzrost o 131,9 mln zł, tj. o 126,5% r/r. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 391,3 mln zł (III kwartał 2021: 200,0 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 132,5 mln zł (III kwartał 2021: 84,8 mln zł). […]

Prezentacja wyników za III kwartał 2022