Raporty

Raporty

 • 2022.05.09
  RB nr 11/2022 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach XTB S.A.
 • 2022.05.06
  Prezentacja wyników za I kwartał 2022
 • 2022.05.06
  Raport za I kwartał 2022 roku
 • 2022.04.26
  RB nr 10/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 roku
 • 2022.04.25
  RB 9/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A.
 • 2022.04.25
  RB 8/2022 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 25 kwietnia 2022 r.
 • 2022.04.25
  RB 7/2022 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2021
 • 2022.03.24
  RB nr 6/2022 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2022.03.24
  RB nr 5/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2022.03.18
  RB nr 4/2022 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2021 r.