Raporty

Raporty

 • 2020.03.20
  RB nr 6/2020 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2020.03.20
  RB nr 5/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2020.03.19
  RB nr 4/2020 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2019 r.
 • 2020.03.16
  RB nr 3/2020 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2019 r.
 • 2020.03.10
  Prezentacja wyników za 2019 rok
 • 2020.03.10
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2019 rok
 • 2020.03.10
  Jednostkowy Raport Roczny za 2019 rok
 • 2020.02.03
  RB nr 2/2020 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2019 rok
 • 2020.01.09
  RB nr 1/2020 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
 • 2019.11.08
  Prezentacja wyników za III kwartał 2019