Raporty

Raporty

 • 2022.03.24
  RB nr 5/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2022.03.18
  RB nr 4/2022 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2021 r.
 • 2022.03.10
  RB nr 3/2022 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2021 r.
 • 2022.03.09
  Prezentacja wyników za 2021 rok
 • 2022.03.09
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2021 rok
 • 2022.03.09
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2021 rok
 • 2022.03.09
  Jednostkowy Raport Roczny za 2021 rok
 • 2022.03.09
  Jednostkowy Raport Roczny za 2021 rok
 • 2022.02.01
  RB nr 2/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2021 roku
 • 2022.01.12
  RB nr 1/2022 – Rejestracja zmian Statutu Emitenta