Raporty

Raporty

 • 2019.05.10
  Prezentacja wyników za I kwartał 2019
 • 2019.05.10
  Raport za I kwartał 2019 roku
 • 2019.04.25
  RB nr 12/2019 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2019
 • 2019.04.19
  RB nr 11/2019 – Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
 • 2019.04.15
  RB nr 10/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2019.04.15
  RB nr 9/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 15 kwietnia 2019 r.
 • 2019.04.15
  RB nr 8/2019 – Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2018
 • 2019.04.09
  RB nr 7/2019 – Aktualizacja informacji nt. powołania osoby zarządzającej
 • 2019.03.18
  RB nr 6/2019 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2019.03.18
  RB nr 5/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.