Raporty

Raporty

 • 2019.04.09
  RB nr 7/2019 – Aktualizacja informacji nt. powołania osoby zarządzającej
 • 2019.03.18
  RB nr 6/2019 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2019.03.18
  RB nr 5/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2019.03.18
  RB nr 4/2019 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2018 r.
 • 2019.03.15
  RB nr 3/2019 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2018 r.
 • 2019.03.08
  Prezentacja wyników za 2018 rok
 • 2019.03.08
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 rok
 • 2019.03.08
  Jednostkowy Raport Roczny za 2018 rok
 • 2019.02.08
  RB nr 2/2019 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2018 rok
 • 2019.01.04
  RB nr 1/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku