Raporty

Raporty

 • 2024.04.25
  RB nr 18/2024 – Powiadomienie o transakcji na akcjach XTB S.A.
 • 2024.04.25
  RB nr 17/2024 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2024.04.25
  RB nr 16/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTB S.A.
 • 2024.04.24
  RB nr 15/2024 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2023 r.
 • 2024.04.23
  RB nr 14/2024 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2023 rok
 • 2024.04.22
  RB nr 13/2024 – Nabycie akcji własnych
 • 2024.04.12
  RB nr 12/2024 – Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki
 • 2024.04.12
  RB nr 11/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu XTB S.A.
 • 2024.04.12
  RB nr 10/2024 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XTB S.A. w dniu 12 kwietnia 2024 r.
 • 2024.03.28
  Prezentacja wyników za 2023 rok