Raporty

Raporty

 • 2021.03.15
  RB nr 6/2021 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.03.15
  RB nr 5/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.03.12
  RB nr 4/2021 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2020 r.
 • 2021.03.11
  RB nr 3/2021 – Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2020 r.
 • 2021.03.10
  Prezentacja wyników za 2020 rok
 • 2021.03.10
  Jednostkowy Raport Roczny za 2020 rok
 • 2021.03.10
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2020 rok
 • 2021.02.03
  RB nr 2/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2020 rok
 • 2021.01.04
  RB nr 1/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
 • 2020.12.29
  RB nr 18/2020 – Informacja nt. zaliczenia części zysku za I półrocze 2020 do kapitału podstawowego Tier I