Raporty

Raporty

 • 2023.04.26
  RB nr 5/2023 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2023 roku
 • 2023.03.23
  Prezentacja wyników za 2022 rok
 • 2023.03.23
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2022 rok
 • 2023.03.23
  Jednostkowy Raport Roczny za 2022 rok
 • 2023.03.23
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2022 rok
 • 2023.03.23
  Jednostkowy Raport Roczny za 2022 rok
 • 2023.03.08
  RB nr 4/2023 – Decyzja o zamiarze odkupu akcji własnych i sposobie podziału zysku za 2022 rok
 • 2023.02.01
  RB nr 3/2023 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2022 rok
 • 2023.01.19
  RB nr 2/2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku – aktualizacja terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
 • 2023.01.05
  RB nr 1/2023 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku