Raporty

Raporty

 • 2021.10.21
  RB nr 15/2021 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.10.21
  RB nr 14/2021 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.10.15
  RB nr 13/2021 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
 • 2021.08.20
  Prezentacja wyników za I półrocze 2021
 • 2021.08.20
  Raport za I półrocze 2021 roku
 • 2021.07.28
  RB nr 12/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 roku
 • 2021.06.29
  RB nr 11/2021 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2021.05.07
  Prezentacja wyników za I kwartał 2021
 • 2021.05.07
  Raport za I kwartał 2021 roku
 • 2021.04.23
  RB nr 10/2021 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2021 roku