Raporty

Raporty

 • 2019.03.08
  Prezentacja wyników za 2018 rok
 • 2019.03.08
  Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 rok
 • 2019.03.08
  Jednostkowy Raport Roczny za 2018 rok
 • 2019.02.08
  RB nr 2/2019 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2018 rok
 • 2019.01.04
  RB nr 1/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
 • 2018.11.16
  RB nr 30/2018 – Spełnienie ostatniego warunku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
 • 2018.11.09
  RB nr 29/2018 – Powołanie osoby nadzorującej
 • 2018.11.08
  RB nr 28/2018 – Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej
 • 2018.11.08
  Prezentacja wyników za III kwartał 2018
 • 2018.11.08
  Raport za III kwartał 2018 roku