Raporty

 • 2022.02.01
  RB nr 2/2022 – Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2021 roku
 • 2022.01.12
  RB nr 1/2022 – Rejestracja zmian Statutu Emitenta
 • 2021.12.16
  RB nr 22/2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
 • 2021.12.15
  RB nr 21/2021 – Zmiana adresu siedziby Emitenta
 • 2021.11.22
  RB nr 20/2021 – Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
 • 2021.11.19
  RB nr 19/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2021.11.19
  RB nr 18/2021 – Powołanie osób nadzorujących
 • 2021.11.19
  RB nr 17/2021 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 19 listopada 2021 r.
 • 2021.11.09
  Prezentacja wyników za III kwartał 2021
 • 2021.11.09
  Raport za III kwartał 2021 roku