Raporty

Raporty

 • 2018.11.16
  RB nr 30/2018 – Spełnienie ostatniego warunku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
 • 2018.11.09
  RB nr 29/2018 – Powołanie osoby nadzorującej
 • 2018.11.08
  RB nr 28/2018 – Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej
 • 2018.11.08
  Prezentacja wyników za III kwartał 2018
 • 2018.11.08
  Raport za III kwartał 2018 roku
 • 2018.11.07
  RB nr 27/2018 – Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
 • 2018.10.26
  RB nr 26/2018 – Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018
 • 2018.10.26
  RB nr 25/2018 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za III kwartał 2018
 • 2018.10.25
  RB nr 24/2018 – Powołanie osoby nadzorującej
 • 2018.10.17
  RB nr 23/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
XTB - Relacje Inwestorskie