Raporty

Raporty

 • 2018.01.08
  RB nr 1/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
 • 2017.12.06
  RB nr 40/2017 – Aktualizacja informacji nt. zaleceń KNF w zakresie polityki dywidendowej domów maklerskich
 • 2017.11.30
  RB nr 39/2017 – Aktualizacja informacji nt. działalności Grupy Kapitałowej XTB na rynku tureckim
 • 2017.11.30
  RB nr 38/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.11.29
  RB nr 37/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.11.28
  RB nr 36/2017 – Informacja nt. zaliczenia zysku za I półrocze 2017 do kapitału podstawowego Tier I
 • 2017.11.17
  RB nr 35/2017 – Informacja nt. wszczęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego
 • 2017.11.14
  Prezentacja wyników za III kwartał 2017
 • 2017.11.14
  Raport za III kwartał 2017 roku
 • 2017.11.13
  RB nr 34/2017 – Informacja nt. komunikatu opublikowanego w Systemie ESPI
XTB - Relacje Inwestorskie