Aktualności

Aktualności

 • 2023.08.23
  Strategia biznesowa i działalność XTB a regulacje dotyczące działań marketingowych związanych z CFD

  W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach informacjami dotyczącymi potencjalnego wpływu wytycznych opublikowanych przez hiszpański CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) na naszą działalność, chcielibyśmy przypomnieć kluczowe informacje, istotne z punktu widzenia naszych klientów i inwestorów:

   

  1. Wytyczne opublikowane przez CNMV w dniu 18 lipca 2023 roku dotyczą zakazu reklamowania CFD natomiast nie odnoszą się do zasad oferowania tego produktu klientom czy też do działań reklamowych pozostałych produktów. Dla XTB oznacza to, że nadal będziemy aktywnie prowadzić działania reklamowe na rynku hiszpańskim.

   

  2. Lokalne regulacje hiszpańskie zostały zaopiniowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Zgodnie z tą opinią, nie ma żadnych przesłanek, które pozwalają stwierdzić, że podobne regulacje powinny zostać wprowadzone na innych rynkach krajowych.

   

  3. W naszej strategii biznesowej i reklamowej nic się nie zmienia. Tak jak w poprzednich latach, będziemy koncentrować się na promowaniu pozostałych produktów z naszej oferty, budowaniu świadomości marki XTB oraz działaniach edukacyjnych i budowaniu wiedzy finansowej wśród naszych klientów.

   

  4. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię biznesową i powiększamy ofertę produktową na wszystkich rynkach naszej działalności. Poprzez nasze platformy oferujemy możliwość inwestowania między innymi w akcje, ETFy czy Akcje Ułamkowe.

   

  5. Stale rozwijamy ofertę dla naszych klientów. Obecnie finalizujemy prace związane z uruchomieniem nowego produktu do długoterminowego, pasywnego inwestowania.

   

  Jednocześnie, jako XTB wspieramy wszelkie działania lokalnych regulatorów, których celem jest ochrona praw i interesów inwestorów. Z naszego punktu widzenia, nowe wytyczne CNMV w długim terminie wzmocnią naszą pozycję konkurencyjną i pozwolą oczyścić lokalny rynek z nieuczciwych praktyk, które negatywnie wpływały na wizerunek całej branży.

 • 2023.08.21
  Wpływ regulacji CNMV dotyczących działań marketingowych związanych z CFD na działalność XTB na rynku hiszpańskim

  Jako XTB wspieramy wszelkie działania lokalnych regulatorów, których celem jest ochrona praw i interesów inwestorów. Z naszego punktu widzenia, zmiany wytycznych CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) dotyczące zakazu reklam i wszelkich działań marketingowych związanych z CFD (contract for difference) na tamtejszym rynku pozwolą oczyścić lokalny rynek z nieuczciwych praktyk, które negatywnie wpływały na wizerunek całej branży.

   

  Już od niemal dwóch lat nie prowadzimy istotnych działań reklamowych związanych z CFD w Hiszpanii, stąd ten wpływ nowej regulacji na działalność operacyjną XTB oceniamy jako niewielki. W ostatnich latach nasze działania marketingowe na tym rynku skupiały się przede wszystkim na promocji oferty akcyjnej oraz działaniach edukacyjnych. W związku z wytycznymi CNMV dostosowaliśmy nasze strony internetowe, działania w mediach społecznościowych, zasady współpracy z partnerami oraz oferowane klientom metody płatności. Wszystkie te zmiany zostały już wprowadzone.

   

  Od momentu wprowadzenia wytycznych CNMV nie widzimy znaczących zmian jeśli chodzi o tempo pozyskiwania nowych klientów w tym regionie. W naszej ocenie, długoterminowo regulacja ta przyczyni się do dalszego wzmocnienia pozycji rynkowej XTB w Hiszpanii również dlatego, że oferta produktowa naszej lokalnej konkurencji jest ograniczona. Już niedługo klienci z tego regionu będą mogli korzystać z naszego nowego – pasywnego produktu. Natomiast strategia marketingowa XTB na rynku hiszpańskim znacząco się nie zmieni. Na początku 2024 roku planujemy dużą kampanię reklamową związaną z naszym nowym konceptem komunikacji z klientami.

 • 2023.08.18
  Wyniki XTB za I półrocze 2023 roku

  W I półroczu 2023 r. XTB wypracowało 421,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 479,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 818,9 mln zł (I półrocze 2022: 836,2 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 341,6 mln zł (I półrocze 2022: 267,8 mln zł). W okresie Grupa pozyskała rekordowe 167,2 tys. nowych klientów, natomiast liczba aktywnych klientów wzrosła o 44,4% r/r z 190,1 tys. do 274,5 tys.

   

   

  Przychody  

   

  W I półroczu 2023 r. przychody Grupy spadły o 2,1% r/r, z 836,2 mln zł do 818,9 mln zł. Do spadku tego przyczyniła się niższa o 48 zł rentowność jednostkowa lota, wynosząca 226 zł (I półrocze 2022: 274 zł). Spadek ten to głównie efekt niższej zmienności na rynkach finansowych i towarowych w II kwartale 2023 r. zrekompensowany w części stale rosnącą liczbą nowych klientów (wzrost o 65,5% r/r), połączoną z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 3 615,5 tys. lotów (I półrocze 2022: 3 050,7 tys. lotów).  

   

   

  XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I półroczu 2023 r. Grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 167 200 nowych klientów wobec 101 030 rok wcześniej, co daje wzrost o 65,5%. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 190 088 do 274 450, tj. o 44,4% r/r.  

   

   

  Priorytetem Zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie poprzez dotarcie z ofertą produktową do klienta masowego. Ambicją Zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie. Działania te wspierane są przez szereg inicjatyw m.in. wprowadzoną 11 kwietnia 2023 roku ofertą inwestowania na rynku rumuńskim (poszerzaną na kolejnych rynkach, m.in.: rynek portugalski, czeski, słowacki, polski, włoski czy hiszpański) w akcje spółek i ETF-y za ułamek ich ceny. Akcje ułamkowe pozwalają na większą elastyczność oraz kontrolę nad inwestycjami. Dzięki temu klienci mogą łatwiej dostosowywać portfel inwestycyjny do własnych, unikalnych celów finansowych i tolerancji na ryzyko.

   

  W następstwie realizowanych działań Grupa pozyskała w I kwartale 2023 r. łącznie 104,2 tys. nowych klientów, a w II kwartale br. blisko 63,0 tys. nowych klientów. Z kolei w lipcu 2023 r. zostało pozyskanych 22,8 tys. nowych klientów.  

             

   

   

  XTB w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej i rozpoznawalności na świecie współpracuje z utytułowanymi sportowcami, będącymi ambasadorami marki XTB. W lutym 2022 r. wprowadzona została kampania reklamowa z udziałem utytułowanej zawodniczki sportów walki, pierwszej Polki w organizacji UFC oraz mistrzyni w tejże organizacji, jak i trzykrotnej mistrzyni świata w boksie tajskim – Joanny Jędrzejczyk.

           

   

   

   

   

  We wrześniu 2022 r. uruchomiono działania promocyjne z udziałem Conora McGregor, kolejnego ambasadora marki XTB – irlandzkiego zawodnika mieszanych sztuk walki (MMA) oraz UFC. Conor McGregor jest największą gwiazdą sportów walki na świecie oraz najlepiej wynagradzanym sportowcem wg listy sporządzonej przez Forbesa. Conor to nie tylko zawodnik, ale także osoba odnosząca sukcesy w biznesie jako inwestor w wielu ciekawych projektach.

                 

   

   

   

   

  Twarzą marki XTB został także Jiří Procházka, czeski zawodnik, jeden z czołowych zawodników MMA, mistrz UFC. Współpraca ta zakończyła się w maju 2023 roku.

   
             

   

   

   

   

   

  Do zespołu ambasadorów XTB dołączył też w 2022 r. Iker Casillas, były piłkarz Realu Madryt, uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy wszech czasów. Obecnie pełni on funkcję zastępcy dyrektora generalnego fundacji Realu Madryt.

   

   

  XTB, dzięki podjętej współpracy z takimi osobistościami jak Joanna Jędrzejczyk, Conor McGregor, Jiří Procházka, czy Iker Casillas rozpoczęło promocję oferowanych rozwiązań inwestycyjnych, w szczególności przekonuje, że inwestowanie w różnego rodzaju aktywa jest dostępne dla każdego, za pomocą udostępnianych narzędzi, które ułatwiają wejście w świat inwestycji: przez codzienne analizy rynkowe, a także liczne materiały edukacyjne.  

   

  Patrząc na przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że w I półroczu 2023 r. prym wiodły CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 51,8%. To konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o amerykański indeks US 100, niemiecki indeks akcji DAX (DE30) czy też amerykański indeks US 500. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów w I półroczu 2023 r. wyniósł 38,5%. Najzyskowniejszymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte na notowaniach gazu ziemnego oraz złota. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 7,7% wszystkich przychodów, gdzie najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były oparte o parę walutową USDJPY oraz EURUSD.

   

   

  XTB kładzie duży nacisk na dywersyfikację geograficzną przychodów, konsekwentnie realizując strategię zbudowania marki globalnej. Krajem, z którego Grupa czerpie każdorazowo więcej niż 20% przychodów jest Polska z udziałem wynoszącym 47,9% (I półrocze 2022 r.: 39,8%). Ze względu na ogólny udział w przychodach Grupy wydzielono prezentacyjnie Polskę jako największy przychodowo rynek w Grupie. Grupa dzieli swoje przychody na obszary geograficzne co do zasady według kraju biura XTB, w którym klient został pozyskany. Wyjątek stanowi region Bliskiego Wschodu, w ramach którego prezentowane są także przychody z klientów z tego rynku pozyskanych przez spółkę zależną XTB International Ltd. z siedzibą w Belize.

   

   

  Dla XTB ważna jest także dywersyfikacja segmentowa przychodów. W tym celu Grupa rozwija, poza segmentem detalicznym, działalność instytucjonalną pod marką X Open Hub (XOH), w ramach której dostarcza płynność i technologię innym instytucjom finansowym. Przychody z tego segmentu potrafią podlegać istotnym wahaniom z okresu na okres, analogicznie jak w segmencie detalicznym, co jest zjawiskiem typowym dla przyjętego przez Grupę modelu biznesowego.

   

   

  Model biznesowy stosowany przez XTB łączy w sobie cechy modelu agencyjnego oraz modelu market maker, w którym Spółka jest stroną transakcji zawieranych i inicjowanych przez klientów. XTB nie angażuje się, sensu stricto, w transakcje realizowane na własny rachunek w oczekiwaniu na zmiany cen lub wartości instrumentów bazowych (tzw. proprietary trading).

   

  Stosowany przez XTB hybrydowy model biznesowy wykorzystuje też model agencyjny. Dla przykładu na większości instrumentów CFD opartych o kryptowaluty XTB zabezpiecza te transakcje z partnerami zewnętrznymi, przestając praktycznie być drugą stroną transakcji (oczywiście z prawnego punktu widzenia nadal jest to XTB). W pełni zautomatyzowany przyjęty w Spółce proces zarządzania ryzykiem ogranicza ekspozycję na zmiany rynkowe oraz zmusza do zabezpieczania pozycji w celu utrzymywania właściwych poziomów wymogów kapitałowych. Dodatkowo, XTB realizuje bezpośrednio na rynkach regulowanych lub w alternatywnych systemach obrotu wszystkie transakcje na akcjach i ETFach oraz na instrumentach CFD opartych o te aktywa. XTB nie jest market makerem dla tej klasy instrumentów.

   

  W model biznesowy XTB wpisana jest duża zmienność przychodów z okresu na okres. Na wyniki operacyjne wpływ mają przed wszystkim: (i) zmienność na rynkach finansowych i towarowych; (ii) liczba aktywnych klientów; (iii) wolumen zawieranych przez nich transakcji na instrumentach finansowych; (iv) ogólne warunki rynkowe, geopolityczne i gospodarcze; (v) konkurencja na rynku FX/CFD oraz (vi) otoczenie regulacyjne.

   

  Co do zasady, na przychody Grupy pozytywnie wpływa wyższa aktywność rynków finansowych i towarowych z uwagi na to, że w takich okresach obserwuje się wyższy poziom obrotów realizowanych przez klientów Grupy oraz wyższą rentowność na lota. Korzystne dla Spółki są okresy występowania wyraźnych i długich trendów rynkowych i właśnie w takich momentach osiąga najwyższe przychody. W związku z tym, wysoka aktywność rynków finansowych i towarowych prowadzi co do zasady do zwiększonego wolumenu obrotów na platformach transakcyjnych Grupy. Natomiast spadek tej aktywności oraz związany z tym spadek aktywności transakcyjnej klientów Grupy prowadzi co do zasady do zmniejszenia przychodów operacyjnych Grupy. Z uwagi na powyższe, przychody operacyjne i rentowność Grupy mogą spadać w okresach niskiej aktywności rynków finansowych i towarowych. Ponadto, może pojawić się bardziej przewidywalny trend, w którym rynek porusza się w ograniczonym zakresie cenowym. Prowadzi to do powstania tendencji rynkowych, dających się przewidzieć z wyższym prawdopodobieństwem niż w przypadku większych kierunkowych ruchów na rynkach, co tworzy sprzyjające warunki do transakcji zawieranych w wąskim zakresie rynku (ang. range trading). W takim przypadku obserwuje się większą liczbę transakcji przynoszących zyski klientom, co prowadzi do obniżenia wyniku Grupy z tytułu market making.

   

  Zmienność oraz aktywność rynków wynika z szeregu czynników zewnętrznych, z których część jest charakterystyczna dla rynku, a część może być powiązana z ogólnymi warunkami makroekonomicznymi. Może ona w sposób istotny wpływać na przychody osiągane przez Grupę w kolejnych okresach. Jest to charakterystyczne dla modelu biznesowego Grupy.

   

  Koszty

   

  Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2023 r. ukształtowały się na poziomie 341,6 mln zł i były o 73,8 mln zł wyższe w stosunku do okresu porównywalnego (I półrocze 2022 r.: 267,8 mln zł). Najistotniejsze zmiany r/r wystąpiły w:

   

   •   kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wzrost o 31,8 mln zł głównie za sprawą wzrostu zatrudnienia;

   

   •  kosztach marketingowych, wzrost o 30,9 mln zł wynikający głównie z wyższych nakładów na kampanie marketingowe online);

   

   •   pozostałych usługach obcych, wzrost o 7,6 mln zł w następstwie poniesienia głównie wyższych nakładów na: (i) systemy IT i licencje (wzrost o 3,8 mln zł r/r); (ii) usługi prawne i doradcze (wzrost o 2,1 mln zł r/r) oraz
  (iii) usługi dostarczania danych rynkowych (wzrost o 0,8 mln zł r/r).

   

   

   

  W ujęciu k/k koszty działalności operacyjnej spadły o 26,8 mln zł głównie za sprawą niższych o 26,6 mln zł nakładów marketingowych offline.

   

   

  W związku z dynamicznym rozwojem XTB Zarząd ocenia, że w 2023 r. łączne koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się nawet na poziomie wyższym o około jedną czwartą do tego, jaki zaobserwowaliśmy w 2022 r. Priorytetem Zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. W konsekwencji realizowanych działań nakłady na marketing mogą wzrosnąć o około jedną piątą w stosunku do roku ubiegłego.

   

  Ostateczny poziom kosztów działalności operacyjnej uzależniony będzie w szczególności od tempa wzrostu zatrudnienia i wysokości zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom, od poziomu wydatków marketingowych, od tempa ekspansji geograficznej na nowe rynki oraz od wpływu ewentualnych nowych regulacji i innych czynników zewnętrznych na poziom przychodów osiąganych przez Grupę.

   

  Poziom wydatków marketingowych uzależniony będzie od oceny ich wpływu na wyniki i rentowność Grupy, od tempa ekspansji zagranicznej oraz stopnia responsywności klientów na podejmowane działania. Do wzrostu zatrudnienia w Grupie przyczyniać się będzie jej dynamiczny rozwój, zarówno na rynkach już istniejących, jak i nowych. Z kolei na wysokość zmiennych składników wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy.

   

  Dywidenda

   

  Polityka dywidendowa XTB zakłada rekomendowanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w kwocie uwzględniającej poziom zysku netto prezentowany w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz szereg różnych czynników dotyczących Spółki, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu współczynników adekwatności kapitałowej, planów ekspansji, wymogów prawa w tym zakresie, jak i wytycznych KNF. W szczególności Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kierował się będzie koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy.

   

  Zarząd podtrzymuje, że jego zamiarem jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, w kwocie na poziomie od 50% do 100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Jednostkowy zysk netto za I półrocze 2023 roku wyniósł 422,8 mln zł.

   

  Poziomy łącznego współczynnika kapitałowego (IFR) XTB w poszczególnych dniach I półrocza 2023 r. obrazuje poniższy wykres.

  Na koniec I półrocza br. łączny współczynnik kapitałowy w Spółce wyniósł 164,3%. Łączny współczynnik kapitałowy informuje o relacji funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem, a mówiąc inaczej, pokazuje czy dom maklerski jest w stanie posiadanymi funduszami własnymi pokryć minimalny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego, kredytowego, operacyjnego i pozostałych.

   

   

  Środki pieniężne własne i ekwiwalenty

   

  XTB lokuje część swojej gotówki w lokaty bankowe oraz instrumenty finansowe posiadające wagę ryzyka 0%, tj. w obligacje skarbowe oraz obligacje poręczone przez Skarb Państwa. Na dzień 30 czerwca 2023 r. łączna wartość własnych środków pieniężnych oraz obligacji wyniosła w Grupie XTB 2 030,9 mln zł, z tego 1 651,1 mln zł przypadała na środki pieniężne, a 379,9 mln zł na obligacje.

   

 • 2023.08.01
  Paweł Szejko o wynikach za II kwartał 2023 dla Parkiet TV
 • 2023.07.25
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • 2023.07.25
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • 2023.07.17
  Transmisja obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31.07.2023 roku
 • 2023.07.10
  Konferencja wynikowa – wstępne dane za I półrocze 2023 (spotkanie online) – start 27.7.2023, godz. 14:00

  Zarząd XTB S.A. (Spółka), dbając o należytą komunikację z interesariuszami Spółki zaprasza na spotkanie dla inwestorów i analityków poświęcone podsumowaniu wstępnych wyników finansowych i operacyjnych Grupy XTB za I półrocze 2023 roku.

   

  Spotkanie odbędzie się 27 lipca 2023 roku o godz. 14:00 w formule online. Link do wydarzenia: https://ir.xtb.com/konferencja-wynikowa-h1-2023/

   

  Już dziś zachęcam Państwa do zadawania pytań Zarządowi XTB, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź podczas konferencji wynikowej. Pytania prosimy kierować na adres relacje.inwestorskie@xtb.com w tytule maila wpisując „Konferencja wynikowa H1 2023”.

 • 2023.07.10
  Konferencja wynikowa – wstępne dane za I półrocze 2023 (spotkanie online) – 27.7.2023, godz. 14:00
 • 2023.06.27
  The Finest CEElection Equity Investor Conference 2023 – Wiedeń, Austria – spotkanie z inwestorami

  Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami XTB w ramach konferencji The Finest CEElection Equity Investor Conference 2023 organizowanej przez Erste.