Author Archives: Patrycja Kowalczyk

Wyniki XTB za I kwartał 2024 roku

I kwartał 2024 r. był dla XTB kolejnym okresem dynamicznego rozwoju biznesu oraz budowania bazy klientów. Wyraźne długie trendy na rynkach akcyjnych i towarowych sprawiły, że handel na instrumentach finansowych dalej był mocno atrakcyjny dla wielu inwestorów W konsekwencji Grupa pozyskała rekordowe 129,7 tys. nowych klientów, to wzrost o 24,5% r/r, natomiast liczba aktywnych klientów […]

Wyniki XTB za 2023 rok

Rok 2023 był dla XTB kolejnym okresem dynamicznego rozwoju biznesu oraz budowania bazy klienckiej. Utrzymująca się zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz środowisko wysokiej inflacji sprawiły, że handel na instrumentach finansowych dalej był mocno atrakcyjny dla wielu inwestorów. W konsekwencji Grupa pozyskała rekordowe 312,0 tys. nowych klientów, a liczba aktywnych klientów wzrosła o 51,0% […]

Wyniki XTB za III kwartał 2023 roku

W III kwartale 2023 r. XTB wypracowało 121,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 236,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 275,7 mln zł (III kwartał 2022: 391,3 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 165,0 mln zł (III kwartał 2022: 132,5 mln zł). W okresie Grupa pozyskała 67,5 tys. nowych klientów, natomiast liczba […]

Wyniki XTB za I półrocze 2023 roku

W I półroczu 2023 r. XTB wypracowało 421,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 479,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 818,9 mln zł (I półrocze 2022: 836,2 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 341,6 mln zł (I półrocze 2022: 267,8 mln zł). W okresie Grupa pozyskała rekordowe 167,2 tys. nowych klientów, natomiast […]

Wyniki XTB za I kwartał 2023 roku

I kwartał 2023 r. to dla XTB kolejny okres dynamicznego rozwoju biznesu oraz budowania bazy klientów. Grupa pozyskała w nim rekordowe 104,2 tys. nowych klientów, to wzrost o 88,3% r/r, natomiast liczba aktywnych klientów wzrosła o 44,1% r/r z 149,7 tys. do 215,7 tys. Wpłynęło to także na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD […]

Wyniki XTB za 2022 rok

Rok 2022 był dla XTB kolejnym okresem dynamicznego rozwoju biznesu oraz budowania bazy klienckiej. Wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz środowisko ujemnych realnych stóp procentowych sprawiły, że handel na instrumentach finansowych stał się mocno atrakcyjny dla wielu inwestorów. W konsekwencji Grupa pozyskała rekordowe 196,9 tys. nowych klientów a liczba aktywnych klientów wzrosła o […]