Raporty Bieżące

 • 2017.07.04 10:03
  RB nr 21/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.07.03 12:16
  RB nr 20/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.06.29 16:29
  RB nr 19/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.06.28 09:57
  RB nr 18/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.05.30 17:25
  RB nr 17/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
 • 2017.05.25 16:37
  RB nr 16/2017 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 • 2017.05.18 17:11
  RB nr 15/2017 – Aktualizacja informacji nt. działalności Grupy Kapitałowej XTB na rynku tureckim
 • 2017.04.26 18:18
  RB nr 14/2017 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2017 roku
 • 2017.04.24 16:16
  RB nr 13/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 • 2017.04.24 15:32
  RB nr 12/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
XTB - Relacje Inwestorskie