Raporty Bieżące

 • 2018.01.08 12:20
  RB nr 1/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
 • 2017.12.06 09:11
  RB nr 40/2017 – Aktualizacja informacji nt. zaleceń KNF w zakresie polityki dywidendowej domów maklerskich
 • 2017.11.30 18:44
  RB nr 39/2017 – Aktualizacja informacji nt. działalności Grupy Kapitałowej XTB na rynku tureckim
 • 2017.11.30 09:03
  RB nr 38/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.11.29 08:34
  RB nr 37/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.11.28 17:10
  RB nr 36/2017 – Informacja nt. zaliczenia zysku za I półrocze 2017 do kapitału podstawowego Tier I
 • 2017.11.17 14:56
  RB nr 35/2017 – Informacja nt. wszczęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego
 • 2017.11.13 18:44
  RB nr 34/2017 – Informacja nt. komunikatu opublikowanego w Systemie ESPI
 • 2017.10.24 17:13
  RB nr 33/2017 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za III kwartał 2017 roku
 • 2017.10.17 16:48
  RB nr 32/2017 – Informacja nt. przekroczenia przez fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A. progu 5% ogólnej liczby głosów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
XTB - Relacje Inwestorskie