Raporty Bieżące

 • 2018.04.25 22:48
  RB nr 13/2018 – Zmiany w Zarządzie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.04.24 17:27
  RB nr 12/2018 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2018
 • 2018.04.19 17:22
  RB nr 11/2018 – Informacja nt. działalności Grupy Kapitałowej XTB na rynku tureckim i aktualizacja strategii
 • 2018.04.10 17:01
  RB nr 10/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.04.10 16:54
  RB nr 9/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 2018.03.12 16:29
  RB nr 8/2018 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.03.12 15:42
  RB nr 7/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.03.09 18:58
  RB nr 6/2018 – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2017 r.
 • 2018.03.08 15:00
  RB nr 5/2018 – Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej Spółki
 • 2018.03.08 09:46
  RB nr 4/2018 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
XTB - Relacje Inwestorskie