Raporty Bieżące

 • 2017.07.26 17:10
  RB nr 25/2017 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2017 roku
 • 2017.07.14 18:34
  RB nr 24/2017 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2017.07.06 09:48
  RB nr 23/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.07.05 10:02
  RB nr 22/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.07.04 10:03
  RB nr 21/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.07.03 12:16
  RB nr 20/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.06.29 16:29
  RB nr 19/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.06.28 09:57
  RB nr 18/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
 • 2017.05.30 17:25
  RB nr 17/2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
 • 2017.05.25 16:37
  RB nr 16/2017 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
XTB - Relacje Inwestorskie