Raporty Bieżące

 • 2018.09.18 19:34
  RB nr 20/2018 – Aktualizacja informacji nt. postępowania administracyjnego wszczętego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • 2018.09.14 14:53
  RB nr 19/2018 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.09.14 12:21
  RB nr 18/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.08.29 16:43
  RB nr 17/2018 – Powołanie osoby zarządzającej
 • 2018.08.06 06:42
  RB nr 16/2018 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2018
 • 2018.07.14 09:50
  RB nr 15/2018 – Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
 • 2018.07.10 17:12
  RB nr 14/2018 – Aktualizacja informacji nt. powołania osoby zarządzającej
 • 2018.04.25 22:48
  RB nr 13/2018 – Zmiany w Zarządzie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
 • 2018.04.24 17:27
  RB nr 12/2018 – Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2018
 • 2018.04.19 17:22
  RB nr 11/2018 – Informacja nt. działalności Grupy Kapitałowej XTB na rynku tureckim i aktualizacja strategii
XTB - Relacje Inwestorskie